Nationale stimuleringsactie empirical legal studies

Nieke Elbers, Marijke Malsch, Peter van der Laan, Arno Akkermans, Catrien Bijleveld

Research output: Book/ReportTechnical reportProfessional

Abstract

Dit rapport van de Nationale Stimuleringsactie Empirical Legal Studies (ELS) laat zien dat er leemten zijn in het gebruik van empirie in het juridisch onderzoek, het juridisch onderwijs en de rechtspraktijk. Ondersteuning en gerichte onderzoeksfinanciering kunnen ervoor zorgen dat juristen en sociaal-wetenschappers duurzame samenwerkingsverbanden aangaan, binnen welk kader juridisch-empirisch onderzoekers opgeleid kunnen worden. Ook wordt aanbevolen gericht te investeren in onderwijs zodat juristen, ook in de rechtspraktijk, meer empirisch onderzoek lezen en gebruiken.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherNederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
Number of pages37
Publication statusPublished - 2018
Externally publishedYes

Cite this