Netwerken voor lerende professionals

Peter Sloep

  Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

  14 Downloads (Pure)

  Abstract

  Ons onderwijs is van oudsher heel sterk gericht op kinderen en jong-volwassen, mensen die een initieel, vaak verplichte traject van onderwijs en scholing doormaken. Langzamerhand is duidelijk aan het worden, mede door de opgang die de kennismaatschappij doet, dat we daarmee niet kunnen volstaan. Werkende professionals, hebben ook leerbehoeften waarin moet worden voorzien, en datzelfde geldt voor allerlei mensen die zich persoonlijk willen ontwikkelen, buiten de context van vak en beroep. We kunnen in die behoefte alleen voorzien door radicaal afscheid te nemen van de instituties, gebruiken en gewoonten die we voor het initiële traject gebruiken; en door een doorlopende leerlijn te trekken van leren als kind, via leren als jong-volwassene naar leren voor beroep, hobby, tijdverdrijf. Dit concept van een leven lang leren, zo betoogt deze oratie, kan het beste gestalte krijgen in een nieuwe organisatievorm, dat van een leernetwerk. Het steunt in belangrijke mate op de verworvenheden van een andere, recente ontwikkeling in onze cultuur, die van de netwerkmaatschappij. Uitgewerkt wordt hoe leernetwerken gestructureerd zijn, wat de rol van competenties erin is en wat voor instrumentatie nodig is.
  Original languageDutch
  Publication statusPublished - 18 Nov 2008

  Keywords

  • leernetwerk
  • levenslang leren
  • competentieontwikkeling
  • ad hoc transient community

  Cite this