Netwerkleren in Teacher Learning Groups: ‘Ontwerpgerichte aanpak’ en ‘Diversiteit en gelijkwaardigheid’ als voorbeelden van ontwerpprincipes voor het pabo-curriculum

Rosanne Hebing, Anna Hotze, E.M. Vrieling - Teunter*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

27 Downloads (Pure)

Abstract

Bij netwerkleren werken (aanstaande) professionals op basis van een gezamenlijke focus en een gedeeld doel samen aan een oplossing voor een praktijkprobleem en
aan hun eigen professionele ontwikkeling. Hoewel netwerkleren als vaardigheid essentieel is voor het beroep van basisschoolleerkracht, wordt in lerarenopleidingen niet altijd expliciet en structureel aandacht besteed aan netwerkleren. Om leerkrachten in opleiding (vanaf nu: studenten) voor te bereiden op een beroepspraktijk waarin netwerkleren een grote rol speelt – zeker nu interprofessionele samenwerking in opmars is – kunnen lerarenopleiders Teacher Learning Groups (TLG’s) inrichten, waarbinnen studenten, lerarenopleiders, leerkrachten, soms aangevuld met onderzoekers, experts en andere professionals uit het werkveld samenwerken. Op basis van een reviewstudie naar karakteristieken en opbrengsten van netwerkleren van studenten en een daaropvolgende motivatiestudie zijn ontwerpprincipes opgesteld gericht op het vergroten van de motivatie en leerresultaten van studenten die deelnemen aan TLG’s. Een praktijkvoorbeeld van TLG’s binnen het curriculum van de lerarenopleiding basisonderwijs laat zien hoe ontwerpprincipes behorend bij twee karakteristieken van netwerkleren – een ‘Ontwerpgerichte aanpak’, en ‘Diversiteit en gelijkwaardigheid’ – zijn gebruikt om interventies vorm te geven die in studiejaar 2021-2022 zijn toegepast in TLG’s op Iselinge Hogeschool om het netwerkleren te versterken. De eerste conclusie uit de casus is dat de inbedding van een ontwerpgerichte aanpak in de interventies binnen de TLG, bijvoorbeeld door het herhaaldelijk benoemen van concrete, gezamenlijk bepaalde doelen, activiteiten en verwachtingen, waarborgt dat doelen breed gedragen blijven. Hierbij moeten studenten expliciet bevraagd worden op hun unieke perspectief op die doelen, activiteiten en verwachtingen. De tweede conclusie is dat aandacht voor diversiteit en gelijkwaardigheid van belang is binnen een TLG: aan onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid kan gebouwd worden door wensen en verwachtingen met betrekking tot samenwerking expliciet te maken en daarbij verschillende rollen van verschillende deelnemers onderdeel te maken van de TLG.
Original languageDutch
Number of pages9
JournalVelon Tijdschrift voor lerarenopleiders
Volume44
Issue number3
Publication statusPublished - 2023

Keywords

  • netwerkleren
  • pabocurriculum

Cite this