Nos ta papia Papiamentu: Over de erkenning van het Papiaments in Nederland

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Op 11 maart 2021 is een ‘Bestuursafspraak voor het Papiaments op Bonaire’ getekend tussen enerzijds de bewindslieden van BZK, OCW en BVOM en anderzijds het openbaar lichaam Bonaire. De preambule leert dat het Papiaments als historisch op Bonaire gesproken taal onder toenemende druk staat en dat het daarom noodzakelijk is om de positie van het Papiaments op Bonaire te borgen, zodat de taal beschermd wordt voor huidige en toekomstige generaties. Met de bestuursafspraak wordt een begin gemaakt met de erkenning van het Papiaments onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden van de Raad van Europa. Daarmee is een eind gekomen aan de tot in het najaar van 2020 door de Minister van Binnenlandse Zaken herhaalde opvatting dat het Handvest niet toepasselijk kan zijn op buiten Europa gesproken talen. Een opvatting die ook niet houdbaar is onder zowel internationaal recht als ons eigen Statuut.
Original languageDutch
Article number1510
Pages (from-to)1736-1740
Number of pages5
JournalNederlands Juristenblad
Volume2021
Issue number21
Publication statusPublished - 28 May 2021

Keywords

  • recht & taal
  • Bonaire
  • minority languages

Cite this