Objecten in perspectief: Vragen in het museum als opening voor het bespreken van gevoelige onderwerpen in de geschiedenisles

Translated title of the contribution: Objects in perspective: Questions in the museum as an opening for discussing sensitive topics in History class

Albert Logtenberg, Pieter de Bruijn, Timo Epping, Guido Goijens, Geerte M. Savenije

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  Veel geschiedenisdocenten en educatieve medewerkers van historische musea vinden het bespreken van gevoelige geschiedenisonderwerpen lastig en sommigen gaan dit daarom liever uit de weg. Musea en erfgoed bieden, bedoeld of onbedoeld, vaak aanleiding voor discussies die gaan over een gevoelig of controversieel verleden. In deze kleinschalige casestudy is een vakdidactische training ontwikkeld in samenwerking met een museum, gericht op lesgeven in multiperspectiviteit rond een concreet erfgoedobject als uitgangspunt voor het lesgeven over gevoelige thema’s. Het onderzoek richt zich op de mate waarin docenten (in opleiding) vertrouwen hebben om les te geven over gevoelige onderwerpen en de wijze waarop drie vmbo-docenten aandacht besteden aan meerdere perspectieven in de follow-up les aan hun leerlingen na de training. Docenten geven aan dat de training hen inzicht geeft en praktische, vakdidactische handvatten biedt om gevoelige onderwerpen te bespreken. Bovendien geven ze aan meer vertrouwen te hebben om les te geven over gevoelige onderwerpen. In de geobserveerde lespraktijk van drie ervaren eerste- graadsdocenten in het vmbo zien we de principes die zijn gedemonstreerd in de training deels terugkomen. Dit artikel laat zien hoe geschiedenisdocenten en museumdocenten gebruik kunnen maken van concrete en tastbare erfgoedobjecten om abstracte en lastige thema’s bespreekbaar te maken.
  Translated title of the contributionObjects in perspective: Questions in the museum as an opening for discussing sensitive topics in History class
  Original languageDutch
  Pages (from-to)4-23
  Number of pages20
  JournalDimensies: Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken
  Volume2020
  Issue number1
  Publication statusPublished - 15 Jan 2020

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Objects in perspective: Questions in the museum as an opening for discussing sensitive topics in History class'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this