Observatie van voorlichtingslessen seksuele diversiteit in het Voortgezet Onderwijs: een pilot onderzoek

Daan Fettelaar, A.J. Mooij

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  De seksuele gerichtheid van een persoon is veelal heteroseksueel (gericht op het andere ge-slacht). Varianten hierop zijn het lesbisch (L), homoseksueel (H), en biseksueel (B) zijn; ook kan men transgender (T) zijn. Personen gekenmerkt door LHBT worden regelmatig gediscri-mineerd of ook intolerant behandeld. Ter mogelijke ondervanging hiervan bij leerlingen geven voorlichtingsgroepen lessen over LHBT. Om meer te weten over deze lessen en zo mogelijk de kwaliteit daarvan (beter) te ondersteunen, hebben COC Nederland en EduDivers een beperkt pilotonderzoek laten uitvoeren. Door middel van observatie van LHBT-voorlichtingslessen in verschillende typen Voortgezet Onderwijs diende een eerste beeld van deze lessen te worden verkregen. De semigestructureerde observatie werd uitgevoerd in 10 scholen, verspreid in Nederland, in oktober - december 2011. Geobserveerd werden 24 lessen gegeven door negen verschillende voorlichtingsgroepen. De observatiebeschrijvingen zijn kwalitatief geanalyseerd. De resultaten geven zicht op kenmerken van de lessen, het voorlichtersgedrag en de lesinhouden, materialen, werkvormen en opvallende lesaspecten in relatie tot leerlinggedrag. Van belang voor de voorlichtingspraktijk zijn met name het coming out-verhaal; het open omgaan met (verschillen tussen) leerlingen; en inzet van werk- en spelvormen om de betrokkenheid van leerlingen positief te stimuleren. De resultaten zijn besproken in een landelijke feedbackbijeenkomst met voorlichtingsgroepen. In de discussie wordt de mogelijke kern van LHBT-voorlichtingslessen geformuleerd; aandacht gegeven aan de inpassing ervan in school- en curriculumbeleid; en komen suggesties voor praktische verbeterpunten bij de lessen aan de orde.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)282-298
  Number of pages17
  JournalTijdschrift voor Orthopedagogiek
  Volume52
  Issue number6
  Publication statusPublished - 16 May 2013

  Keywords

  • Voorlichtingslessen
  • Seksuele diversiteit
  • Observatie
  • Pilot
  • Voortgezet onderwijs

  Cite this