Onderpresteren, begaafdheid en leerling- en groepskenmerken in het basisonderwijs.

Geert Driessen, A.J. Mooij

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  In dit artikel staat het onderpresteren van leerlingen in het basisonderwijs centraal. Onderpresteren is opgevat als de discrepantie tussen intelligentie en schools presteren op het gebied van taal en rekenen. Met behulp van secundaire analyse van longitudinale gegevens uit de grootschalige PRIMA-cohort:studie zijn drie vragen beantwoord: 1) Hoe groot is de groep onderpresteerders? 2) Op welk moment begint (en eventueel eindigt) het onderpresteren? 3) Met welke leerling-en klaskenmerken hangt het onderpresteren samen? De analyse heeft betrekking op bijna 5800 leerlingen die in de jaren 2000, 2002 en 2004 in de groepen 4, 6 en 8 zaten. De resultaten laten zien dat er qua taal bij circa 20% en wat betreft rekenen bij 16% van de leerlingen sprake is van onderpresteren. Met name hoogbegaafde leerlingen gaan in de loop van hun schoolloopbaan onderpresteren. Tevens is er een aantal relaties tussen onderpresteren en andere leerlingkenmerken vastgesteld. De bevindingen maken duidelijk dat er zich nog een reservoir aan verborgen talent bevindt in het basisonderwijs.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)366-378
  Number of pages13
  JournalTijdschrift voor Orthopedagogiek
  Volume46
  Issue number9
  Publication statusPublished - 1 Nov 2007

  Keywords

  • Giftedness
  • High ability pupils
  • Gifted underachievement
  • Prevalence
  • Early childhood education
  • Primary education
  • Dutch language
  • Mathematics
  • Longitudinal research
  • Secundary analysis

  Cite this