Onderwijs en cognitief hoogbegaafde leerlingen: Tussenbalans van interventie in Leonardoscholen

A.J. Mooij

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  1 Downloads (Pure)

  Abstract

  Onderzoek naar onderwijs voor cognitief hoogbegaafde leerlingen laat zien dat curricula en leerprocessen aan vergaande eisen moeten voldoen. In een theoretisch interventiemodel wordt uitgewerkt welke schoolontwikkeling de realisatie van optimaliserend onderwijs voor cognitief hoogbegaafde leerlingen kan ondersteunen. De onderzoeksopzet betreft een experimenteel pretest–interventie–posttest design in Leonardoscholen voor cognitief hoogbegaafde leerlingen. In 2009 zijn tien Leonardoscholen random getrokken uit een populatie van 38 scholen. Vijf Leonardoscholen zijn random toegewezen aan de experimentele conditie; de overige vijf aan de controleconditie. Dit artikel geeft informatie over het theoretische interventiemodel met kenmerken op school- en leerlingniveau; de longitudinale onderzoeksopzet; de kenmerken van de interventie; en de tussenresultaten wat betreft de implementatie van de interventie in de schoolpraktijk. Deze resultaten verhelderen dat realisatie van de interventie vooral wordt bedreigd door schoolfactoren die niet overeenkomen met het leerlingbelang. Een aanpassing van het onderzoek wordt voorgesteld. Ook wordt de relevantie van het onderzoek voor het reguliere onderwijs toegelicht.
  Original languageDutch
  Article number52
  Pages (from-to)426-441
  Number of pages16
  JournalTijdschrift voor Orthopedagogiek
  Volume52
  Issue number9
  Publication statusPublished - 2013

  Keywords

  • Cognitief hoogbegaafd
  • Leonardoschool
  • Interventieonderzoek
  • instructie
  • Schoolontwikkeling

  Cite this