Ontwerprichtlijnen voor tussentijdse toetsen vanuit de geheugenpsychologie

K.J.H. Dirkx*, D. Joosten - ten Brinke, G. Camp

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to conferencePaperAcademic

    753 Downloads (Pure)

    Search results