Ouderen bereiken en betrekken voor succesvolle deelname aan kunstprojecten: een handreiking

Emiel Bottenheft, J.E.P. Knapen, Hennie Boeije

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Abstract

Kunst- en cultuurparticipatie kan een positief effect hebben op het sociale leven, mentaal welbevinden en dagelijks functioneren van ouderen. Het bereiken en motiveren van ouderen om aan kunstprojecten mee te doen blijkt in de praktijk echter lastig. Het Nivel onderzocht hoe zorginstellingen ouderen duurzaam kunnen betrekken in kunstprojecten. Deze handreiking geeft houvast bij de volgende vier vragen: (1) Wat zijn bij ouderen belangrijke overwegingen voor deelname? (2) Welke wervingskanalen en -middelen zijn belangrijk? (3) Welke inhoud moet de wervingsinformatie bevatten? en (4) Hoe kunnen deelnemers duurzaam geworven worden? De bevindingen komen voort uit het (S)Pionieren-project (zie kader), een samenwerking van het Nivel met het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) en Vitalis WoonZorg Groep.
Original languageDutch
Place of PublicationUtrecht
PublisherNIVEL
Number of pages11
Publication statusPublished - 26 Apr 2023

Cite this