Pabostudent in leernetwerk: Samen is niet genoeg

Hanne Schipper, E.M. Vrieling - Teunter

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Het stimuleren van gemotiveerd leren in netwerken vraagt om een goede facilitering vanuit de hogeschool. Een goede integratie van de netwerkactiviteiten met de stage en rest van de opleiding is van belang voor het gevoel van competentie bij de studenten. Een goede afstemming tussen de groepsdoelen en ieders individuele leerbehoeften, interesses en doelen, geeft studenten een gevoel van autonomie. Voor de verbondenheid is het belangrijk om tijd te reserveren voor kennismakingsactiviteiten en informele momenten tijdens de netwerkbijeenkomsten. Daarbij moet duidelijk zijn dat de onderlinge verhoudingen gelijkwaardig zijn ongeacht iemands functie, kennis of ervaring. Aandacht voor deze drie motivatieaspecten zal bijdragen aan een positieve leerervaring bij studenten. Het leren in een leernetwerk bereidt hen op die wijze beter voor op een leven lang leren. Zij betreden de arbeidsmarkt vaardig en gemotiveerd om praktijkgericht onderzoek uit te voeren voor het oplossen van een persoonlijke leervraag of ervaren probleem. Dit pleit ervoor om netwerkleren zorgvuldig te verankeren in het curriculum.
Original languageDutch
JournalDidactief
Publication statusPublished - Jul 2021

Cite this