Psychologische theorieën over seksualiteit: Een evaluatie

J.J.D.M. van Lankveld*, Luk Gijs

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

84 Downloads (Pure)

Abstract

In dit themanummer over psychologische theorievorming over seksualiteit werden een achttal theoretische gezichtspunten beschreven, die een groot deel van de seksuologie bestrijken. De reikwijdte van deze theorieën wisselt: sommige beogen meerdere seksuele fenomenen te verklaren, andere zijn toegespitst op een specifiek seksueel fenomeen. In deze slotreflectie wordt de kwaliteit van deze theorieën geëvalueerd met wetenschapsfilosofische criteria zoals verklarende en predictieve kracht, empirische onderbouwing en klinische bruikbaarheid. Vastgesteld wordt dat sommige theoretische perspectieven regressief zijn en andere progressief. Verder worden een aantal knelpunten van de huidige psychologische theorievorming over seksualiteit gesignaleerd. Deze knelpunten betreffen vooral de westerse en ahistorische bias in de huidige psychologische theorievorming over seksualiteit.
Original languageDutch
Pages (from-to)227-236
Number of pages10
JournalTijdschrift voor Seksuologie
Volume44
Issue number4
Publication statusPublished - 2020

Keywords

  • seksonderzoek
  • theorievorming
  • review
  • wetenschapsfilosofie

Cite this