Rb. Noord-Nederland 15 oktober 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4418, AB 2021/334 m.nt. R. Bronsema Verschoonbaarheid. Overschrijding bezwaartermijn. Geen aanleiding dat verweerder niet mocht beslissen tot niet-ontvankelijkheidsverklaring.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Cite this