Rb.OB 8 december 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:6389, Gst. 2022/42 m.nt. S.D.P. Kole Het zonder meer intern salderen met niet benutte emissieruimte van een eerder vergunde activiteit die nooit passend is beoordeeld, en waarbij voor het hervatten van die activiteit een nadere vergunning op basis van de Wnb of de Wabo is vereist, is in strijd met artikel 6 lid 2 Habitatrichtlijn.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Cite this