Rechtsvergelijkend onderzoek naar systeem, praktijk en beleid van de eigendom van appartementen in België, Duitsland en Engeland

M.C.E. van der Vleuten

Research output: Book/ReportCommissioned reportAcademic

186 Downloads (Pure)

Abstract

De praktijk van het appartementsrecht in Nederland heeft zo zijn eigen knelpunten. Deze knelpunten worden veelal in de praktijk manifest en hangen vaak samen met de bestaande wet- en regelgeving. Het is daarom interessant om in de ons omringende landen een inventarisatie te maken van de praktijk van medeeigendom. Het voorliggende onderzoek is een rechtsvergelijkend onderzoek over de landen België, Duitsland en Engeland. De eerste twee landen zijn onze buurlanden en hebben een rechtsstelsel dat net als het Nederlandse recht zijn oorsprong vindt in het oude Romeinse recht. Engeland kent pas sinds kort een wettelijke regeling van appartementseigendom, dat bovendien gebaseerd is op common law, dat sterk van ons systeem afwijkt.
Door onderzoek te doen naar het systeem, de uitvoeringspraktijk en het gevoerde en te voeren beleid ten aanzien van de VvE-praktijk, wordt geleerd ten behoeve van het systeem in Nederland en te nemen maatregelen in het kader van nieuwe wet- of regelgeving.
Original languageDutch
Place of PublicationHeerlen
PublisherOpen Universiteit Nederland
Commissioning bodyMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Number of pages50
Publication statusPublished - 18 Jul 2016

Cite this