Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht

Research output: Book/ReportBookAcademic

Abstract

Het bestuursrecht is in de kern gericht op bescherming van de burger tegen de overheid. In dat licht zijn de beginselen van behoorlijk bestuur ontwikkeld. Kenmerkend daarvoor is dat in het bestuursrecht lange tijd weinig tot geen aandacht is geweest voor het van oorsprong civielrechtelijk beginsel van de goede trouw. Met de inwerkingtreding van het huidige Burgerlijk wetboek is dat beginsel vervangen door de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht zet uiteen dat ook in het bestuursrecht de overheid en burger tot elkander staan in een door de redelijkheid en billijkheid (goede trouw) beheerste rechtsverhouding en zodoende ook de burger zich overeenkomstig dient te gedragen. De auteur van deze uitgave bepleit dat zowel het bestuursorgaan als de rechter dienen uit te gaan van gemotiveerd maatwerk en niet de rechtlijnige toepassing van regelgeving onder het mom van rechtszekerheid.
Original languageDutch
PublisherWolters Kluwer
Number of pages56
Edition1
ISBN (Print)9789013157864
Publication statusPublished - 17 Apr 2020

Cite this