Abstract

Dit poster presenteert onderzoek gericht op de ontwikkeling van richtlijnen voor synchroon online samenwerkend leren in de virtuele klas, ter ondersteuning van docenten die hiermee aan de slag willen gaan. Instructiebenaderingen voor het actief online leren van complexe kennis en vaardigheden vormen in dit onderzoek de inspiratiebron voor de uitwerking van een drietal scenario’s: case-based learning, problem-based learning en project-based learning.
Centrale onderzoeksvraag is: Hoe kan synchroon online samenwerkend leren in case-based, problem-based en project-based learning scenario’s op effectieve en efficiënte wijze worden vormgegeven?
Door middel van een ontwerpgerichte onderzoeksbenadering zijn richtlijnen ontwikkeld die zijn uitgewerkt in het e-handboek Online Samenwerkend Leren met ondersteunende materialen voor docenten.
Original languageEnglish
Publication statusPublished - 21 Oct 2022
EventTrendsconferentie: Leren in beeld brengen - Heerlen, Netherlands
Duration: 21 Oct 202221 Oct 2022
https://www.ou.nl/en/-/trendsconferentie-leren-in-beeld-brengen

Conference

ConferenceTrendsconferentie
Country/TerritoryNetherlands
CityHeerlen
Period21/10/2221/10/22
Internet address

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Samenwerkend leren in de virtuele klas'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this