Scholing aan de OUNL

Kathleen Schlusmans

  Research output: Working paper / PreprintWorking paperAcademic

  11 Downloads (Pure)

  Abstract

  In het projectplan ‘Scholingsprogramma's in ELO’ staat de volgende vraag centraal: Hoe kunnen scholingsprogramma's die de OUNL aanbiedt in ELO worden vormgegeven? Welke richtlijnen kunnen hiervoor geformuleerd worden? In dit eerste onderdeel van het project wordt een analyse gemaakt van de scholingsactiviteiten zoals die op dit moment binnen de OUNL worden vormgegeven. Het voorliggend rapport geeft de resultaten van deze analyse weer. In dit rapport wordt ingegaan op de volgende vragen: - Wat zijn de uitgangspunten met betrekking tot scholing? - Hoe zien op dit ogenblik de scholingsprogramma's van de OUNL eruit? - Hoe worden scholingsprogramma's op dit ogenblik ontwikkeld? - Wat zijn problemen, knelpunten en wensen in dit verband? - Wat valt er reeds te zeggen over behoefte aan scholingsprogramma's van de OUNL? - Aan welke eisen c.q. specificaties moeten scholingsprogramma's van de OUNL voldoen.
  Original languageDutch
  Publication statusPublished - 6 Apr 2000

  Keywords

  • scholingsprogramma
  • ELO
  • scholingsactiviteiten
  • scholing
  • kennisdomeinen
  • life long learning
  • ICT
  • elektronische leeromgevingen

  Cite this