Seksuele geaardheid, ervaren geweld en gevoelens van onveiligheid van schoolpersoneel en leerlingen

A.J. Mooij

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  De seksuele geaardheid van een persoon kan zijn gericht op het andere geslacht (hetero-seksueel), het eigen geslacht (lesbisch (L) of homoseksueel (H)), of beide geslachten (biseksueel (B)). Er zijn aanwijzingen dat LHB schoolpersoneel en LHB leerlingen in scholen meer geweld en onveiligheid ervaren dan andere personen. De vraagstelling voor onderzoek is of er een maat kan worden ontwikkeld waarmee verschillen in veilig-heid en veiligheidsbeleving van niet- versus wel-LHB schoolpersoneel en leerlingen kunnen worden geïndiceerd; tevens is de vraag of zich hierbij verschillen voordoen in de loop van de tijd. Ter beantwoording zijn vier kernbegrippen gedefinieerd die indiceren of en, zo ja, in welke mate LHB personeel en LHB leerlingen op een school méér geweld ervaren, of zich op school onveiliger voelen, dan niet-LHB personeel en niet-LHB leerlingen. Er worden secundaire analyses uitgevoerd op data verkregen met de sociale veiligheidsmonitor van het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2006, 2008 en 2010 zijn landelijk representatieve gegevens verkregen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Deelnemende aantallen per jaar zijn respextievelijk: scholen 214, 219, 140; personeel 6.800, 6.200, 5.300; leerlingen 80.000, 78.000, 58.000. Empirische indicatoren van de kernbegrippen worden per school gebaseerd op Mokken Schalen en Cronbach Alpha Schalen. De re-sultaten tonen dat LHB personeelsleden zich in 2006, 2008 en 2010 gemiddeld onveili-ger voelen op school dan niet-LHB personeelsleden. LHB leerlingen rapporteren in 2008 en 2010 méér geweld te ervaren dan niet-LHB leerlingen; hier doet zich van 2008 naar 2010 een significante toename voor. LHB leerlingen voelen zich in alle drie meetjaren ook onveiliger op school dan niet-LHB leerlingen. Tussen 2008 en 2010 neemt ook dit verschil significant toe. Bij de leerlingen hangen LHB geweldervaring en LHB onveilig voelen samen, in alle drie meetjaren. Er zijn geen samenhangen tussen LHB schoolindicatoren van personeel en die van leerlingen. Verdere benutting van de LHB schoolindicatoren in longitudinale schoolinterventies en de sociale veiligheidsmonitor wordt aanbevolen.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)351-363
  Number of pages13
  JournalTijdschrift voor Orthopedagogiek
  Volume52
  Issue number7/8
  Publication statusPublished - 16 May 2013

  Keywords

  • Seksuele diversiteit
  • Ervaren geweld
  • Gevoelens van (on)veiligheid
  • Schoolpersoneel
  • Leerlingen
  • Voortgezet onderwijs

  Cite this