Sociale Innovatie Monitor Limburg 2019: Economie 4.0: werken aan digitale vaardigheden

Jol Stoffers*, Anne Kleefstra, Jenny Wijnen-Amanchar, R Gerards, Mark Hendriks, A de Grip

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Abstract

In dit rapport worden de resultaten van de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2019 (SIML)gepresenteerd. Dit onderzoek naar sociale innovatie in Limburgse organisaties werd vanjanuari 2019 tot mei 2019 uitgevoerd door het Lectoraat Employability van Zuyd Hogeschoolen het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) Universiteit Maastricht, insamenwerking met Neimed, Sociaal-Economisch Kenniscentrum en de LimburgseWerkgevers Vereniging (LWV). Sociale innovatie wordt door het Network Social Innovation(NSI) van de Universiteit Maastricht gedefinieerd als: vernieuwingen in organisaties en nieuwe manieren van werken, die leiden tot het beter ontwikkelen en benutten van de vaardigheden van medewerkers, om daarmee de prestaties van de organisatie te verhogen of andere organisatie-, maatschappelijke-, of medewerkersdoelen te verwezenlijken. Door de monitor jaarlijks uit te zetten en in kaart te brengen hoe het sociale innovatievermogen zich ontwikkelt binnen organisaties in Limburg, hopen het Zuyd Lectoraat Employability, ROA, Neimed en de LWV een impuls te geven aan de optimalisering van diverse bedrijfsinterne en –externe sociale innovaties. In deze editie van de monitor staat hetthema ‘Economie 4.0: werken aan digitale vaardigheden’ centraal.

In de SIML wordt, net als in voorgaande jaren, extra aandacht gegeven aan de praktische invulling van sociale innovatie en de betekenis die ondernemers, professionals en bestuurders hieraan geven. Op de zes hoofdpijlers van sociale innovatie zullen de resultaten van 2019 vergeleken worden met die van de voorgaande jaren. Ook is wederom gekeken naar de relatie tussen het sociale innovatievermogen van organisaties en hun prestaties. Tot slot is gekeken of de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op de verscheidene pijlers van het sociale innovatievermogen van de Limburgse organisaties. Daarbij worden de belangrijkste ontwikkelingen nader belicht.

De resultaten van de organisaties die hebben deelgenomen aan de monitor, worden naar iedere organisatie afzonderlijk teruggekoppeld in een benchmarkrapport. Daarmee krijgen de organisaties inzicht in hun eigen sociale innovatievermogen ten opzichte van andere organisaties in hun sector en ten opzichte van het Limburgse gemiddelde. Zo laat de benchmark de organisatie zien op welke punten het sociale innovatievermogen van de eigen organisatie verbeterd kan worden. Het Lectoraat Employability en het ROA kunnen hen helpen dit verbeteringsbeleid op te pakken.

De onderzoeksresultaten met betrekking tot sociale innovatie worden gebruikt in het onderwijs van de Zuyd Hogeschool - te weten in de bacheloropleiding Business Studies (HRM studenten) en de masteropleiding Personal Leadership en Innovation and Change.
Original languageDutch
Place of PublicationSittard
PublisherZuyd Hogeschool
Number of pages72
Publication statusPublished - 2019

Publication series

SeriesROA External Reports

Cite this