Stakeholdersanalyse: keuze voor evaluatie naar aanleiding van gesprekken met projectleiders en andere betrokkenen bij de ontwikkeling van Edubox

Leo Wagemans, Patricia Poelmans

  Research output: Working paper / PreprintWorking paperAcademic

  24 Downloads (Pure)

  Abstract

  In het kader van de ontwikkeling van de elektronische leeromgeving Edubox wordt, zowel binnen als buiten de OUNL, een aantal projecten uitgevoerd waarin onderwijs in een elektronische leeromgeving wordt ondergebracht. Een van de deelprojecten van programmalijn 1 van het Developmentprogramma richt zich op een procedure en criteria voor de evaluatie van pilotprojecten met Edubox. Om projecten eenduidig en consistent te kunnen evalueren, zodat de resultaten vergelijk baar zijn, werd nodig geacht: - een stappenplan voor de aanpak van de evaluatie, zodat duidelijk is welke procedure gevolgd en welke criteria gehanteerd kunnen worden - tools/itemsbank voor de evaluatie, met een set van instrumenten/items die gehanteerd kunnen worden voor de evaluatie. In het stappenplan wordt een procedure beschreven voor het opzetten en uitvoeren van een evaluatie. De zes stappen die daarbij worden doorlopen betreffen: - plannen - ontwerp - evaluatie uitvoeren - verwerken en analyseren resultaten - communicatie - ondernemen van acties naar aanleiding van de evaluatie. In het stappenplan wordt aangegeven dat het plannen van de evaluatie de meest essentiële stap is die genomen moet worden. Onderdeel van het opstellen van een goed evaluatieplan is het betrekken van stakeholders of belanghebbenden bij de evaluatie. In het verlengde hiervan is besloten een aantal gesprekken te voeren met projectleiders en andere betrokkenen bij de ontwikkeling van Edubox.
  Original languageDutch
  Publication statusPublished - 24 May 2004

  Keywords

  • stakeholdersanalyse
  • evaluatie
  • Edubox
  • elektronische leeromgeving

  Cite this