Strategische kennis over het oplossen van informatieproblemen: een exploratief onderzoek

Rik Feddes, Yvonne Vermetten, Saskia Brand-Gruwel*, Iwan Wopereis

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

    43 Downloads (Pure)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Strategische kennis over het oplossen van informatieproblemen: een exploratief onderzoek'. Together they form a unique fingerprint.

    Social Sciences