Leraren en hun intentie tot het gebruik van digitale leermaterialen in hun onderwijspraktijk

Translated title of the contribution: Teachers and the use of digital learning materials in their educational practices

Marjan Vermeulen, Frederik Van Acker, Karel Kreijns, Hans Van Buuren

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  122 Downloads (Pure)

  Abstract

  Het ministerie van OCW heeft in 2009 het ini- tiatief genomen om door middel van het pro- ject Wikiwijs het gebruik van (open) digitaal ontsloten leermaterialen te stimuleren in het onderwijs. Voor een succesvolle invoering van Wikiwijs moet het aantal deelnemende le- raren voldoende groot zijn. Omdat uit ver- schillende onderzoeken blijkt dat zelfs als alle mogelijke voorwaarden voor gebruik van ICT zijn gecreëerd, leraren ICT toch maar zeer be- perkt gebruiken, is in het kader van het Wiki- wijs-initiatief een vragenlijstonderzoek uit- gevoerd in het primair, voortgezet en middel- baar beroepsonderwijs, om te verkennen door welke individuele kenmerken de intentie digi- tale leermaterialen te gebruiken wordt bepaald. Op basis van het Geïntegreerde Model voor Gedragsvoorspelling, is het vermoeden dat self-efficacy, houding en subjectieve norm een centrale medierende rol spelen bij de intentie van leraren om DLMs in hun onderwijs in te zetten. Uit de resultaten blijkt dat deze kern- variabelen de invloed van individuele factoren zoals ICT-angst, ICT-vaardigheid, ervaren on- dersteuning en persoonlijk ondernemerschap op de intentie tot het gebruik van digitale leer- materialen voor een groot deel verklaren.

  The Dutch Ministry of education has initiated in 2009 the Wikiwijs project to promote the development and use of digital learning materials (DLMs) by teachers. For successful introduction of Wikiwijs it is important that the community of users has a sufficient amount of members. Different research shows that even if all possible conditions for ICT use are met, only a very limited group
  of teachers make use of DLMs. Therefore, a large-scale questionnaire survey was conducted among teachers to explore how teachers feel about the use and sharing of digital learning materials. On the basis of the Integrated Model of Behavioural Prediction, it is suspected that self-efficacy, attitude and social norm play a central role in the intention to use DLMs. Besides for these variables the research shows that ICT anxiety, ICT skills, perceived support and entrepreneurship are important predictors of the intention to the use of DLMs.
  Translated title of the contributionTeachers and the use of digital learning materials in their educational practices
  Original languageDutch
  Pages (from-to)159-173
  Number of pages15
  JournalPedagogische Studiën
  Volume89
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2012

  Keywords

  • digitale leermaterialen
  • Wikiwijs
  • ICT
  • leraren
  • primair onderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • beroepsonderwijs

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Teachers and the use of digital learning materials in their educational practices'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this