Van marginale rechterlijke toetsing naar toetsing op maat: einde van een geconditioneerde respons?

R. Ortlep, W.S. Zorg

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Bij beleids- of beoordelingsvrijheid van het bestuursorgaan is doorgaans degeconditioneerde respons dat de bestuursrechter marginaal toetst. De doctrine lijktzich evenwel steeds meer te ontwikkelen richting een toetsing op maat. Besprokenwordt of van een dergelijke ontwikkeling sprake is en, zo ja, of zij van algemene aard is.
Original languageDutch
Pages (from-to)20-25
Number of pages6
JournalArs Aequi
Issue number1
Publication statusPublished - Jan 2018

Cite this