Veerkracht en innovatie van technologie-gedreven ecosystemen

Translated title of the contribution: Resilience and innovation of technology-driven ecosystems

Research output: Book/ReportInaugural speechAcademic

Abstract

We live in an era of digital transformation, climate change and major technological challenges in sectors such as healthcare, security and the agricultural sector. For individual companies, innovating within this context is a matter of collaborating in ecosystems of knowledge partners, suppliers, customers, often including educational institutions, and other stakeholders. Resilience in, and of, these technology-driven ecosystems is crucial for longer-term innovation and change capacity. It is therefore essential to better understand how innovation ecosystems are formed and structured. Indeed, it is necessary to also continue to innovate and resiliently structure the ecosystem itself in order to achieve truly sustainable deep-tech innovation performance’.
-------------
We leven in een tijdperk van digitale transformatie, klimaatverandering en grote technologische uitdagingen in sectoren als gezondheidszorg, veiligheid en de agrarische sector. Innoveren binnen deze context is voor individuele bedrijven een kwestie van samenwerken in ecosystemen van kennispartners, toeleveranciers, afnemers, vaak ook onderwijsinstellingen, en andere belanghebbenden. Veerkracht in en van deze technologie-gedreven ecosystemen is cruciaal voor het innovatie- en veranderingsvermogen op de langere termijn. Het is dan ook van groot belang dat we beter gaan begrijpen hoe innovatie-ecosystemen worden gevormd en gestructureerd. Het is immers noodzakelijk om ook het ecosysteem zélf te blijven innoveren en veerkrachtig te structureren om zo tot echte duurzame deep-tech innovatieprestaties te komen’. Deze oratie gaat daar op in.
Translated title of the contributionResilience and innovation of technology-driven ecosystems
Original languageMultiple
PublisherOpen Universiteit
Publication statusPublished - 3 Feb 2023

Keywords

  • innovation
  • resilience
  • ecosystems

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Resilience and innovation of technology-driven ecosystems'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this