Verschil tussen hoogbegaafd en excellent. Naar optimaal onderwijs

A.J. Mooij

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  ‘Cognitief hoogbegaafd zijn’ van een leerling in groep 1 is relatief eenvoudig vast te stellen omdat er dan nog weinig negatieve effecten zijn van gedwongen onderpresteren. Na enkele jaren in school is dit echter aanzienlijk moeilijker geworden. ‘Excellent’ is een leerling wanneer die behoort tot de 10% besten wat betreft cognitieve of andere prestaties. Deze omschrijving wordt momenteel vaak gehanteerd. Een probleem hierbij is dat er altijd cognitief excellente leerlingen zijn - ofschoon deze niet de cognitief hoogbegaafden behoeven te zijn. Dit probleem wordt vergroot in het huidige excellentiebeleid waarin vrijwel geen aandacht wordt gegeven aan leerlingen in de groepen 1 en 2. Geconcludeerd wordt dat er voor de cognitief hoogbegaafden dan wel excellenten in de groepen 1 en 2 ook passend onderwijs dient te zijn. Aan de mogelijke realisatie hiervan wordt aandacht gegeven.
  Original languageDutch
  JournalDidaktief
  Volume41
  Issue number9
  Publication statusPublished - 30 Nov 2011

  Keywords

  • hoogbegaafde leerlingen
  • cognitief excellente leerlingen
  • schoolproblemen
  • schoolinnovatie
  • beginkenmerken en passend onderwijs
  • preventief onderwijs

  Cite this