Volgend Sturen: Theory of Change van de methodiek die is gebruikt in het project Zorgassistent-in-de-klas van Stichting Gezel. Cahier 25

Translated title of the contribution: Volgend Sturen: Theory of Change of the methodology used in the project Care assistant-in-the-class of Stichting Gezel. Cahier 25

Aukje Smit*, Frans Hoebink, C.V. van Vuuren

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Abstract

Dit AKC-cahier bevat de Theory of Change (ToC) van de methodiek die is gebruikt in het project Zorgassistent-in-de-klas van Stichting Gezel, inclusief werkinstructies voor arbeidsdeskundigen die ermee aan de slag willen gaan.

Het project Zorgassistent-in-de-klas bestaat uit leerwerkplekken in het primair onderwijs (PO) en een aangepaste mbo-2-opleiding Assistent dienstverlening en zorg. De zorgassistenten (m/v) zijn voor de duur van de opleiding in dienst bij Stichting Gezel en ontvangen een salaris. De doelgroep in dit project heeft geen specifiek label. In de praktijk gaat het vaak om VSO/PRO-schoolverlaters die onder de banenafspraak vallen. Dankzij de aanpak in het project behalen de meeste deelnemers een mbo-2-diploma, terwijl zijzelf en anderen vaak dachten dat dit niet haalbaar was. Nog belangrijker is dat ze een volgende stap zetten en zich kunnen handhaven op de arbeidsmarkt.

Gezien de resultaten wil het AKC arbeidsdeskundigen meer inzicht geven in de aanpak van Stichting Gezel. Daarom hebben Aukje Smit, Frans Hoebink en Tinka van Vuuren opdracht gekregen om de succesvolle methodiek te beschrijven en overdraagbaar te maken. Dit is gebeurd aan de hand van de Theory of Change-benadering, in samenwerking met een werkgroep bestaande uit arbeidsdeskundigen, de directeur van het AKC en uitvoerders van Stichting Gezel. De aanpak was als volgt:

Opstellen Theory of Change. Een ToC geeft de oorzakelijke relatie tussen activiteiten en effecten weer door de input, activiteiten, output, effecten, axioma’s (aannames) en contextfactoren te beschrijven.

Onderbouwing ToC aan de hand van een stakeholderssessie, vier casestudies en een beknopte literatuurstudie.

Ontwikkelen en aanpassen van instrumenten om de effecten te kunnen meten.

Ontwikkelen werkinstructies en een lesplan om de methodiek uit te kunnen voeren en over te dragen.

Volgend sturen
Translated title of the contributionVolgend Sturen: Theory of Change of the methodology used in the project Care assistant-in-the-class of Stichting Gezel. Cahier 25
Original languageDutch
PublisherArbeidskundig KennisCentrum
Commissioning bodyArbeidskundig Kennis Centrum
Number of pages80
Publication statusPublished - 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Volgend Sturen: Theory of Change of the methodology used in the project Care assistant-in-the-class of Stichting Gezel. Cahier 25'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this