Voorstel voor rationeel MDMA-beleid

Translated title of the contribution: The development of a rational national MDMA policy and its relevance for psychiatry

Jan G.C. van Amsterdam*, Ton Nabben, Gjalt Jorn Peters, Floor van Bakkum, Judith Noijen, Wim van den Brink

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Achtergrond: MDMA (ecstasy) is een relatief veilige drug en induceert weinig afhankelijkheid, maar staat desondanks samen met andere harddrugs op lijst I van de Nederlandse Opiumwet. Bezorgdheid over de aan MDMA gerelateerde criminaliteit, het aantal gezondheidsincidenten en de mogelijk onterechte plaatsing van MDMA op lijst I hebben geleid tot een voortdurend debat over het huidige Nederlandse ecstasybeleid.
Doel: Ontwikkeling van een rationeel MDMA-beleid waarbij men rekening houdt met alle aspecten gerelateerd aan de productie, verkoop en gebruik van MDMA.
Methode: Een interdisciplinaire groep van 18 experts formuleerde een wetenschappelijk onderbouwd MDMA-beleid door de verwachte effecten van 95 beleidsopties op 25 uitkomsten te beoordelen, waaronder gezondheid, criminaliteit, rechtshandhaving en financiën. Het optimale beleidsmodel werd gevormd door een combinatie van 22 beleidsopties met de hoogste totaalscore op alle 25 uitkomsten. Resultaat Het optimale beleidsmodel bestond uit een vorm van gereguleerde productie en verkoop van MDMA, beter kwaliteitsbeheer van ecstasypillen en intensievere bestrijding van de MDMA-gerelateerde georganiseerde criminaliteit. Een dergelijk beleid zou leiden tot een kleine toename in de prevalentie van ecstasygebruik, maar met minder gezondheidsschade, minder MDMA-gerelateerde misdaad en minder milieuschade. Om de praktische uitvoerbaarheid en de politieke haalbaarheid te vergroten werd het optimale model enigszins aangepast.
Conclusie: Het ontwikkelde optimale model biedt een politiek en maatschappelijk haalbare set van beleidsinstrumentopties, waarmee men plaatsing van MDMA op lijst I kan herzien, wat de schade van MDMA voor gebruikers en de samenleving kan verminderen. Voor de psychiatrie betekent het bevordering van therapeutisch onderzoek en minder hinder door nodeloze stigmatisering bij de behandeling van patiënten.
Translated title of the contributionThe development of a rational national MDMA policy and its relevance for psychiatry
Original languageDutch
Pages (from-to)665-672
Number of pages8
JournalTijdschrift voor Psychiatrie
Volume63
Issue number9
Publication statusPublished - Sept 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The development of a rational national MDMA policy and its relevance for psychiatry'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this