‘Wat wil je later worden?’: Het begeleidingsgesprek voor beslissing of ontwikkeling

Marinka Kuijpers, Marielle Rutten

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

  397 Downloads (Pure)

  Abstract

  Het stimuleren van actieve loopbaanontwikkeling is nodig om studenten voor te bereiden op modern vakmanschap en voor het oplossen van problemen in het huidige beroepsonderwijs zoals niet-optimale studiekeuzes en onnodig grote studie-uitval (Kuijpers, 2007). Het voeren van begeleidingsgesprekken waarin met en niet tegen de student wordt gesproken over sterke kanten, waarden en toekomstbeeld, draagt bij aan een actieve loopbaanontwikkeling, een betere leermotivatie en meer passende keuzes van de studenten (Meijers, Kuijpers & Bak-ker, 2006; Kuijpers & Meijers, 2009). Echter, het begeleidingsgesprek in het onderwijs gaat vooral over studievordering en –problemen (Winters et al., 2009). Contact met studenten over hun studie is van belang om uitval te voorkomen (Anderson et al., 2004), maar is onvol- doende om studenten voor te bereiden op de eisen die aan de moderne werknemer worden gesteld, namelijk het vormgeven van de eigen loopbaan. Om studenten te begeleiden bij hun loopbaanontwikkeling hebben studenten een gesprekspartner nodig die hen aan het denken en ondernemen zet (Pizzolato, 2007). Door een groot deel van de docenten wordt beperkte draagkracht (deskundigheid) en draagvlak (steun) ervaren om deze begeleiding te realiseren (Kuijpers & Meijers, 2009).
  Original languageDutch
  Title of host publicationDialoog Doen!
  Subtitle of host publicationDuurzame professionalisering in het hbo
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherHaagse Hogeschool
  Pages81-96
  Number of pages16
  Edition1
  ISBN (Print)9789073077386
  Publication statusPublished - 2012

  Keywords

  • loopbaanontwikkeling
  • studiekeuze
  • studie-uitval
  • begeleidingsgesprek
  • loopbaan
  • docentprofessionalisering

  Cite this