“We kennen allemaal de stukken …”: Pleidooi voor een debat over een onmiddellijker strafproces in Nederland

Leonie van Lent, Annerie Smolders, M. Malsch

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

De auteurs woonden in België en Duitsland enkele strafzittingen bij en zagen hoe onmiddellijkheid vlak over de grens in de praktijk wordt gebracht. Deze ervaring bracht een sterk gevoel van onbehagen teweeg over de zeer beperkte onmiddellijkheid in Nederland. De Modernisering van het Wetboek van Strafvordering had aanleiding voor een fundamenteel debat hierover kunnen zijn, maar pogingen daartoe zijn snel van tafel geveegd. In dit artikel wordt tegen de achtergrond van ervaringen elders betoogd dat het van groot belang is de balans op te maken van de onmiddellijkheid in het Nederlandse strafproces.
Original languageDutch
Article number38
Pages (from-to)528-542
Number of pages15
JournalDelikt en Delinkwent
Volume2020
Issue number7
Publication statusPublished - Sept 2020

Cite this