Welke schoolleiderkenmerken bevorderen het toepassen van digitaal leermateriaal door leraren?

Marjan Vermeulen, Frederik Van Acker, Karel Kreijns, Hans van Buuren

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  36 Downloads (Pure)

  Abstract

  Transformatief leiderschap beïnvloedt het innovatieve gedrag en de professionalisering van werknemers. In deze studie is nagegaan of dit ook geldt voor het inzetten van digitale leermaterialen (DLMs) door leraren In hun onderwijspraktijk. Eerder onderzoek naar het toepassen van DLMs heeft uitgewezen dat vooral self-efficacy, evenals houding en In mindere mate de ervaren subjectieve norm de intentie van leraren om DLMs te gebruiken beïnvloeden. Om er zicht op te krijgen hoe het gebruik ven DLMs bevorderd kan worden, is nagegaan of schoolleider kenmerken, via ICT-beleid en professionaliseringactiviteiten, de kernvariabelen self-efficacy, houding en subjectieve norm beïnvloedt. Deze kernvariabelen gelden als belangrijke voorspellers van gedrag. Uit de resultaten van de vragenlijst afgenomen bij 543 leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bleken twee dimensies van transformatief leiderschap relevant te zijn, te weten viste en intellectuele stimulans. Deze leiderschapsdimensies bleken via ICT-beleid en via professionaliseringsactiviteiten de self­efficacy, houding en subjectieve norm te beïnvloeden. Deze laatste beïnvloeden op hun beurt, vla de Intentie om DLMs toe te passen, het feitelijk gebruik ven DLMs in de onderwijspraktijk. Kortom, sommige leiderschapskenmerken bevorderen het toepassen van DLMs door leraren.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)218-233
  Number of pages16
  JournalPedagogische Studiën
  Volume91
  Issue number4
  Publication statusPublished - 2014

  Keywords

  • transformatief leiderschap
  • digitale leermaterialen
  • DLMs
  • schoolleiderkenmerken
  • primair onderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • middelbaar beroepsonderwijs

  Cite this