Wet franchise: de remedies bij het schenden van precontractuele verplichtingen. Voegt de nieuwe wet wat toe?

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

53 Downloads (Pure)

Abstract

In de Wet franchise zijn verschillende precontractuele informatieverplichtingen opgenomen teneinde de rechtspositie van de franchisenemer te verbeteren. In dit artikel wordt betoogd dat de remedies bij het schenden van die verplichtingen onvoldoende uitgekristalliseerd zijn. De toelichting van de wetgever is verre van helder en de structuur van de wet is onvoldoende doorgedacht. De wet kan zodoende tot aardig wat discussie leiden.
Original languageDutch
Pages (from-to)114-122
Number of pages9
JournalContracteren
Volume2021
Issue number4
Publication statusPublished - Dec 2021

Cite this