Waar een wil is, is een weg? Onderzoek naar de Banenafspraak in het funderend onderwijs. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van SZW in overleg met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en de PO- en VO-Raad

Translated title of the contribution: Where there is a will there is a way: Research into the Job Agreement in basic education. Research commissioned by the Ministry of SZW in consultation with the Ministry of Education, Culture & Science and the PO and VO Council

Aukje Smit, C.V. van Vuuren

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Onderzoek funderend onderwijs
Dit rapport betreft het aanvullende onderzoek bij het funderend onderwijs (po en vo). Het onderzoek moet enerzijds inzicht geven in de specifieke knelpunten die gelden voor het funderend onderwijs voor het scheppen van banen voor mensen uit de doelgroep, en anderzijds daarvoor mogelijkheden en oplossingen aandragen. Het onderzoek richt zich niet op de vraag over het wel of niet kunnen behalen van de taakstelling. Het onderzoek betreft de positie van het funderend onderwijs, waarbij aandacht wordt besteed aan de wettelijke bevoegdheidseisen van onderwijsgevend personeel in combinatie met de verhoudingsgewijze lage overhead op scholen. Het onderzoek is klein en kwalitatief van aard.
Original languageDutch
Place of PublicationHeerlen
PublisherLoyalis Kennis en Consult B.V.
Number of pages54
Publication statusPublished - Jun 2018

    Fingerprint

Cite this