Wie zijn wij? Interview met Seyla Benhabib

M. Borren, Esther Wit

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Met de publicatie van The claims of culture lijkt er een verandering te hebben plaatsgevonden in uw waardering voor hedendaagse politieke en morele theorie. Deze verandering nemen wij waar in de keuze van uw onderwerpen en in de normatieve positie die u inneemt. Hoe zou u uw ontwikkeling van de laatste tien jaar - tussen Situating the self uit 1992 en The claims of culture uit 2002 - omschrijven? Het lijkt ons dat uw theoretische positie is verschoven van een waardering voor postmoderne theorie en cultural studies, naar een waardering voor liberale theorieën, dit laatste uiteraard zonder uw communicatieve en narratieve aanpak te laten vallen. Bent u het eens met deze observaties, en zo ja, kunt u deze verschuiving nader uitleggen? Gaat het hier bijvoorbeeld vooral om een verschuiving in. uw theoretische denken of heeft de door ons waargenomen ontwikkeling eerder te maken met veranderingen in de huidige sociale en politieke praktijk?
Original languageDutch
Pages (from-to)46-57
JournalKrisis
Volume5
Issue number3
Publication statusPublished - 2004
Externally publishedYes

Cite this