Werkplekleren, energie-uitputting en psychische vermoeidheid

Translated title of the contribution: Workplace learning, energy-depletion and psychological fatigue

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  Het doel van dit onderzoek is een padmodel voor een dieper inzicht in de psychische vermoeidheid bij arbeid (Van Veldhoven & Meijman, 1994) te toetsen op surveydata, ontleend aan de Vlaamse Werkbaarheids Monitor (WBM) uit 2007. In dat model bezet het 'klassieke' proces van energie-uitputting een centrale plaats. In de werksituatie kunnen zich belastende omstandigheden voordoen, zoals een te hoge werkdruk, die een (te) hoge benutting van de energiereserves van de taakuitvoerder vereisen en daardoor spanningsverschijnselen als emotionele uitputting of psychische vermoeidheid en daarmee verbonden gezondheidsklachten veroorzaken.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)42-58
  Number of pages17
  JournalTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
  Volume26
  Issue number1
  Publication statusPublished - 2010

   Fingerprint

  Cite this