Find Student theses

De Relatie tussen het Werkgeheugen en Beginnende Leesvaardigheid bij Kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis

Author: van Bruggen, M., 24 Sep 2018

Supervisor: Meijs, C. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

De weerklank van Tolstois Kreutzersonate: Een 'verhaal'- drie 'bewerkingen

Author: van Marle, M., 3 Sep 2019

Supervisor: Oosterholt, J. (Supervisor) & Duyvendak, L. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Relaties tussen Sensorische Prikkelverwerking, Executief Functioneren en Schoolprestaties in het Basisonderwijs.

Author: Krijgsman-van den Hoorn, G., 19 Jun 2018

Supervisor: Meijs, C. (Supervisor) & Gijselaers, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De virtuele lokpuber

Author: Mechelinck, R., 14 Feb 2019

Supervisor: de Bruijn, M. (Supervisor) & Brinkhoff, S. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Ontslagrecht, een rechtsvergelijking: Toepasbaarheid van het flexibele ontslagrecht uit de Verenigde Staten van Amerika in Nederland

Author: van Smeden, W., 3 Dec 2019

Supervisor: Lamers, T. (Supervisor) & Reumers, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Individuele Leeropbrengsten van Docenten in een Professionele Leergemeenschap

Author: Van Lienden - Gaasbeek, L., 30 Dec 2019

Supervisor: Firssova, O. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Invloed van Transformationeel Leiderschap op de Toetsdruk van Leraren, via Self-efficacy

Author: van der Plan-Halin, S., 7 Jun 2018

Supervisor: Martens, R. (Supervisor) & Ternier, S. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Onderzoekend Leren door Hedendaagse Kunst te Beschouwen via Mobile Augmented Reality

Author: Philippen, M., 24 Apr 2018

Supervisor: Ternier, S. (Supervisor) & Specht, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Het vorderen van nakoming van een overeenkomst door een derde

Author: Steenbeek, S., 3 Dec 2019

Supervisor: Lamers, T. (Supervisor) & Ernes, A. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Struisvogelpolitiek in het fipronil-schandaal?: De rol van de pluimveehouders vanuit privaat- en strafrechtelijk perspectief

Author: Blatter, I., 19 Feb 2019

Supervisor: Kolthoff, E. (Supervisor), Brinkhoff, S. (Examinator) & Nelemans, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Derdenwerking van exoneratiebedingen bij samenhangende rechtsverhoudingen

Author: de Bruijn, F., 4 Jun 2019

Supervisor: Lamers, T. (Supervisor) & Ernes, A. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Rechtsbescherming in de Omgevingswet

Author: Vermeulen, J., 2019

Student thesis: Master's Thesis

File
File