Find Student theses

Search in all content

Filters for Student theses

Search concepts
Selected filters

Design patterns approached from the functional paradigm within the programming language Java

Author: Chafik, H. (., 14 Apr 2020

Supervisor: Stuurman, S. (Examinator) & Passier, H. (Co-assessor)

Student thesis: Master's Thesis

File

De receptie van het design van Bořek Šipek in Nederland : Porselein, meubel-, glas- en zilverwerk 1983 - 2007

Author: Nolte, J., 3 Jun 2020

Supervisor: Rijnders, M. (Supervisor) & Pouls, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Een klant- en leveranciersperspectief op stuurvariabelen en maatregelen voor een effectieve relatiekwaliteit in IT sourcing relaties

Author: Fahlane, T. (., 26 Jan 2020

Supervisor: Cuijpers, L. (Supervisor) & Martin, H. (Co-assessor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Enabling sourcing decision making: identification of IT resources using a validated reference model

Author: Vos, S. (., 6 Jan 2020

Supervisor: Kusters, R. (Examinator) & Roubtsova, E. (Co-assessor)

Student thesis: Master's Thesis

File
File

Ontwikkeling van een AVG-volwassenheidsmodel

Author: Gerritse, P. (., 4 Jul 2019

Supervisor: Roelens, B. (Examinator) & Bollen, L. (Co-assessor)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Relatie tussen Dominante Doeloriëntaties en Vertrekintentie bij Leraren en de Mediërende Rol van Job Crafting en Persoonlijk Carrièremanagement.

Author: Van den Bergh, H., 28 Feb 2019

Supervisor: Vermeulen, M. (Supervisor) & Runhaar, P. (External person) (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Kleurgebruik in Animaties, Kleuters Leren Letters Herkennen

Author: van de Haar, J., 3 Jun 2019

Supervisor: Ackermans, K. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Beschermen tegen bedreigingen van binnenuit: Het voorkomen en mitigeren van insider threats met behulp van Identity & Acces Management

Author: Janga, E. (., 10 Aug 2019

Supervisor: Rutledge, L. (Examinator) & Bijlsma, L. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File
File

De Relatie tussen Collegiale Steun en Job Crafting door Leraren en de Rol van Occupational Self-Efficacy

Author: Visser, M., 4 May 2019

Supervisor: Vermeulen, M. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Objectieve meting van AVG compliance: Ontwikkeling en evaluatie van een volwassenheidsmodel

Author: Velthuis, K. (., 4 Jul 2019

Supervisor: Roelens, B. (Examinator) & Bollen, L. (Co-assessor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Teachers’ Psychological Need Satisfaction Related to their Need-supportive Teaching

Author: Buddingh, I., 12 Apr 2019

Supervisor: Stracke, C. M. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File
File

De Invloed van een Projectmatige Aansturing op de Onderzoekende Houding van Leraren tijdens Netwerkleren.

Author: Blanksma - van den Berg, S., 19 Dec 2019

Supervisor: Vrieling - Teunter, E. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Het Monitoren van Veiligheid en Welbevinden op School bij Leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis

Author: Verkerk, M., 29 Aug 2019

Supervisor: Stijnen, S. (Supervisor) & Kreijns, K. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File
File

Welke Factoren Zijn Medebepalend voor Succes op de Kennisbasistoets Rekenen/Wiskunde?

Author: Bidoggia, M., 10 Jul 2019

Supervisor: Verjans, S. (Supervisor) & Vermeulen, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File