Find Student theses

De Europese Unie en de Nederlandse inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen

Author: Pavoordt, van de, A., Aug 2014

Supervisor: Sap, J. (Supervisor) & Teunissen, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De weerklank van Tolstois Kreutzersonate: Een 'verhaal'- drie 'bewerkingen

Author: van Marle, M., 3 Sep 2019

Supervisor: Oosterholt, J. (Supervisor) & Duyvendak, L. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Struisvogelpolitiek in het fipronil-schandaal?: De rol van de pluimveehouders vanuit privaat- en strafrechtelijk perspectief

Author: Blatter, I., 19 Feb 2019

Supervisor: Kolthoff, E. (Supervisor), Brinkhoff, S. (Examinator) & Nelemans, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Onderzoekend Leren door Hedendaagse Kunst te Beschouwen via Mobile Augmented Reality

Author: Philippen, M., 24 Apr 2018

Supervisor: Ternier, S. (Supervisor) & Specht, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De virtuele lokpuber

Author: Mechelinck, R., 14 Feb 2019

Supervisor: de Bruijn, M. (Supervisor) & Brinkhoff, S. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Ontslagrecht, een rechtsvergelijking: Toepasbaarheid van het flexibele ontslagrecht uit de Verenigde Staten van Amerika in Nederland

Author: van Smeden, W., 3 Dec 2019

Supervisor: Lamers, T. (Supervisor) & Reumers, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File
File

Van Professional naar Onderwijsprofessional: Een ontwerponderzoek naar de curriculumontwikkeling van de Educatieve Graduaatsopleiding voor zij-instromers

Author: Beunckens, I., 4 Dec 2018

Supervisor: Verjans, S. (Supervisor) & Evens, M. (External person) (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Het onderscheid tussen de zzp'er en de werknemer: De (lange) weg naar zekerheid op de arbeidsmarkt

Author: Poel, M., 2 Oct 2019

Supervisor: Rinkes, J. (Examinator) & Severeyns - Wijenbergh, H. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Exploratief Kwalitatief Onderzoek naar de Wijze waarop het Stellen van Vragen door Docenten een Duurzame Feedbackdialoog tussen Peers Ondersteunt.

Author: Brinks, A., 6 Jul 2019

Supervisor: Dirkx, K. (Supervisor), Geitz, G. (External person) (Supervisor) & Hummel, H. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Relaties tussen Sensorische Prikkelverwerking, Executief Functioneren en Schoolprestaties in het Basisonderwijs.

Author: Krijgsman-van den Hoorn, G., 19 Jun 2018

Supervisor: Meijs, C. (Supervisor) & Gijselaers, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De uitdagingen van digitale uitputting: EEN ONDERZOEK NAAR DE JURIDISCHE MOGELIJKHEDEN VOOR HET TWEEDEHANDS VERHANDELEN VAN E-BOOKS

Author: Hoogstrate, S., 22 Jan 2019

Supervisor: Boonk, M. (Supervisor) & Ernes, A. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Nederlandse pre-pack: toekomst of verleden tijd?: De gevolgen van Smallsteps ten aanzien van de Nederlandse pre-pack

Author: Beke, S., 26 Mar 2019

Supervisor: Reumers, M. (Supervisor) & Ernes, A. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Is de bijzondere zorgplicht klaar voor FinTech?: Het ken-je-klant beginsel doorontwikkeld

Author: van Belkom, R., 19 Feb 2019

Supervisor: Nelemans, M. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Circulair afvalstoffenbegrip: De juridische invulling van het begrip afvalstof met het oog op een circulaire economie

Author: Donders, P., 19 Jan 2019

Supervisor: Kole, S. (Supervisor) & Ortlep, R. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Opbrengstgericht Werken in de Klas met Leerlingen met Auditieve en Verstandelijke Beperkingen

Author: Heideman-de Boer, M., 18 Jun 2018

Supervisor: Verjans, S. (Supervisor) & de Neubourg - Boon, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Het vorderen van nakoming van een overeenkomst door een derde

Author: Steenbeek, S., 3 Dec 2019

Supervisor: Lamers, T. (Supervisor) & Ernes, A. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Derdenwerking van exoneratiebedingen bij samenhangende rechtsverhoudingen

Author: de Bruijn, F., 4 Jun 2019

Supervisor: Lamers, T. (Supervisor) & Ernes, A. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Individuele Leeropbrengsten van Docenten in een Professionele Leergemeenschap

Author: Van Lienden - Gaasbeek, L., 30 Dec 2019

Supervisor: Firssova, O. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File