Find Student theses

Search in all content

Filters for Student theses

Search concepts
Selected filters

Data analytics in het inkoopvolwassenheidsmodel

Author: Metze, N. (., 2 Jun 2019

Supervisor: Helms, R. (Examinator) & Versendaal, J. (. (Co-assessor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Datagedreven werken binnen de publieke sector: Een onderzoek naar de toepassing van datagedreven werken in gemeentelijke organisaties

Author: van Dijk, M. (., 27 Jun 2019

Supervisor: Counotte - Potman, A. (Examinator) & Helms, R. (Co-assessor)

Student thesis: Master's Thesis

File

De (ambtshalve) oneerlijkheidstoets van bedingen in algemene voorwaarden.: Wat betekent dit voor de opstellers van algemene voorwaarden?

Author: van der Wel, M., 29 May 2020

Supervisor: Rinkes, J. (Supervisor) & Ernes, A. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De acute effecten van staan op de creativiteit en de rol van zelfvertrouwen bij studenten in het middelbaar beroepsonderwijs

Author: Schouten, I., 17 Dec 2018

Supervisor: Gijselaers, J. (Supervisor) & Hummel, H. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De bescherming van Natura 2000-gebieden door middel van het bestemmingsplan

Author: Ebrahimi Poer, M., 28 Apr 2020

Supervisor: Kole, S. (Supervisor) & Ortlep, R. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De bijzondere aansprakelijkheid van de werkgever en de rol van de AVB-polis daarin

Author: Elahi, Z., 14 Jan 2014

Supervisor: Hendrikse, M. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Driewegleer. De Tijdelijke Wet Groningen in het licht van de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter.

Author: Anoniem , 25 Mar 2020

Supervisor: Timmermans, L. (External person) (Supervisor) & Kole, S. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De drukke unus: Een onderzoek naar enkele nieuwe bevoegdheden van de enkelvoudige kamer

Author: Wiegman, S., 26 Jun 2020

Supervisor: Rommy, L. (Supervisor) & Strikwerda, L. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Effecten van Videomodeling op de Woordenschat en Rekenvaardigheden van Kleuters tijdens Doen-alsof Spel

Author: van Rijn, B., 12 Jan 2019

Supervisor: Stijnen, S. (Supervisor) & Meijs, C. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Effecten van Videomodeling op de Woordenschat en Rekenvaardigheden van Kleuters tijdens Doen-alsof Spel.

Author: Van Rijn, B., 12 Jan 2019

Supervisor: Stijnen, S. (Supervisor) & Meijs, C. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Effectiviteit van Verschillende Feedbackvormen op de Leerresultaten van een Serious Game in het Basisonderwijs

Author: Kouwenhoven, M., 29 Aug 2019

Supervisor: Nadolski, R. (Supervisor) & Ternier, S. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De faillissementspauliana en het financieren van ondernemingen in fanciële moeilijkheden

Author: Eerkes, J., 18 Dec 2012

Supervisor: Ebbinga, J. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Impulsklas geëvalueerd: Een kwantitatieve en kwalitatieve benadering van de effecten van de Impulsklas

Author: Vromans - Dankers, C., 29 Jun 2020

Supervisor: Verjans, S. (Supervisor) & Mol Lous, A. (External person) (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

De invloed van de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer op de werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten

Author: Claase, M., 14 Aug 2007

Supervisor: Ebbinga, J. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Invloed van de iSelf aanpak op Leerkrachtvaardigheden ter Bevordering van Zelfsturend Leren van Basisschoolleerlingen

Author: Senders-Wijnen, C., 12 Jun 2018

Supervisor: Vrieling - Teunter, E. (Supervisor) & Sins, P. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Invloed van een Projectmatige Aansturing op de Onderzoekende Houding van Leraren tijdens Netwerkleren.

Author: Blanksma - van den Berg, S., 19 Dec 2019

Supervisor: Vrieling - Teunter, E. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Invloed van Gehoorschade op Klasmanagement: Een Verkennende Casestudie over Auditieve Perceptie bij Leerkrachten met Gehoorschade

Author: Bisschops, P., 8 Aug 2018

Supervisor: van Bruggen, J. (Supervisor) & de Neubourg - Boon, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Invloed van het Trainen van Online Netwerkvaardigheden op de Kwaliteit en Kwantiteit van Interactie

Author: Nijhof, M., 29 Jul 2019

Supervisor: Nijland, F. (Supervisor) & Vermeulen, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De invloed van interne audits op de kwaliteitscultuur in het primair onderwijs

Author: Langhorst, E., 10 Jan 2020

Supervisor: Verjans, S. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File
File