Find Student theses

De Invloed van het Trainen van Online Netwerkvaardigheden op de Kwaliteit en Kwantiteit van Interactie

Author: Nijhof, M., 29 Jul 2019

Supervisor: Nijland, F. (Supervisor) & Vermeulen, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File
File

Welke Factoren Zijn Medebepalend voor Succes op de Kennisbasistoets Rekenen/Wiskunde?

Author: Bidoggia, M., 10 Jul 2019

Supervisor: Verjans, S. (Supervisor) & Vermeulen, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Opbrengstgericht Werken in de Klas met Leerlingen met Auditieve en Verstandelijke Beperkingen

Author: Heideman-de Boer, M., 18 Jun 2018

Supervisor: Verjans, S. (Supervisor) & de Neubourg - Boon, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De receptie van Julien Green in Nederland

Author: van Kleef, P., 16 Apr 2019

Supervisor: Oosterholt, J. (Supervisor) & Duyvendak, L. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Eerste hulp bi oneerlijke incasopraktijken: Een onderzoek naar de juridische bescherming van consumenten bij oneerlijke incassopraktijken

Author: Eshtehardi, M., 2 Dec 2019

Supervisor: Rinkes, J. (Supervisor) & Ernes, A. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Het vorderen van nakoming van een overeenkomst door een derde

Author: Steenbeek, S., 3 Dec 2019

Supervisor: Lamers, T. (Supervisor) & Ernes, A. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Het Effect van Staan tijdens een Les op de Executieve Functies van 17- jarige MBO-Studenten

Author: Hagemans-Sonneveldt, C., 11 Jul 2017

Supervisor: de Groot, R. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Ontslagrecht, een rechtsvergelijking: Toepasbaarheid van het flexibele ontslagrecht uit de Verenigde Staten van Amerika in Nederland

Author: van Smeden, W., 3 Dec 2019

Supervisor: Lamers, T. (Supervisor) & Reumers, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Onderzoek en Waarschuwing. De reikwijdte van de waarschuwingsplicht bij overeenkomsten onder UAV-GC 2005 voorwaarden.

Author: Bergman, M., 12 Apr 2017

Supervisor: Mertens, R. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

(Geconsolideerde) concernfinanciering voor een internationaal concern: Een transactiekostenbenadering

Author: Asperen, P. V., 7 May 2008

Supervisor: Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

E-begunstiging strafbaar?: Een onderzoek naar de strafbaarheid van heling van digitale gegevens

Author: Meijers, M., 1 Nov 2012

Supervisor: Dreissen, W. (Supervisor) & de Bruijn, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File
File

Zicht op uitzetting: feit of hoopvolle verwachting?

Author: Alberts, S., 7 Jun 2010

Supervisor: Zoontjens, P. P. (External person) (Supervisor) & Sewandono, I. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File
File