Find Student theses

Juridische aspecten van het zaaddonorschap

Author: Dekker-Koenders, J., 30 Jun 2010

Supervisor: Baks, M. (Supervisor) & Ernes, A. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Nederlandse pre-pack: toekomst of verleden tijd?: De gevolgen van Smallsteps ten aanzien van de Nederlandse pre-pack

Author: Beke, S., 26 Mar 2019

Supervisor: Reumers, M. (Supervisor) & Ernes, A. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Aanbevelingen ter verbetering van het actieve informatierecht dat is neergelegd in artikel 31 lid 1 WOR

Author: Gerven, A. V., 12 Feb 2014

Supervisor: Reumers, M. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Een onderzoek naar het tot stand komen van een overeenkomst volgens een openbare procedure

Author: Amesfoort, C. V., 11 Feb 2015

Supervisor: Sap, J. W. (Supervisor) & Slegers, R. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Nadeelcompensatie in het omgevingsrecht op de schop

Author: Cobussen, M., 6 Dec 2016

Supervisor: Kole, S. (Supervisor) & Dekker, I. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Testing the definition of the Gap of Changes visualized in ArchiMate: Using a case study replacing legacy by ERP and BOB

Author: Dijkstra, R., 13 Sep 2018

Supervisor: Roubtsova, E. (Examinator) & Joosten, S. (Co-assessor)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Europese Unie en de Nederlandse inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen

Author: Pavoordt, van de, A., Aug 2014

Supervisor: Sap, J. (Supervisor) & Teunissen, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Is de bijzondere zorgplicht klaar voor FinTech?: Het ken-je-klant beginsel doorontwikkeld

Author: van Belkom, R., 19 Feb 2019

Supervisor: Nelemans, M. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

"Ik wil mijn kind absoluut niet in die cel hebben!": participatie van de ouders in het strafrechtelijk voorbereidend onderzoek

Author: Veen-Looy, M. V., 4 Oct 2011

Supervisor: van Ekelenburg, D. (Supervisor) & Dreissen, W. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De bijdrage van de kasopstelling aan de bewijsstandaard in de witwas- en ontnemingsprocedure

Author: Buijs, K. (., 20 Jan 2017

Supervisor: Visser, M. (Supervisor) & Dreissen, W. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Analyse van de juridische grondslag en problematiek aangaande de bestrijding van piraterij door Somalische piraten anno 2013

Author: Folkers, R., 14 Jun 2014

Supervisor: Sap, J. W. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Programmeeromgevingen met Visuele of Tastbare Output; de Effecten op Computational Thinking

Author: Petrus, M., 14 Oct 2019

Supervisor: Fanchamps, N. (External person) (Supervisor) & Specht, M. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File
File

De beoordeling in hoger beroep van de inhoudelijke re-integratie-inspanningen van de werkgever

Author: Eelman, M., 25 Sep 2014

Supervisor: ter Horst, E. (Supervisor) & Severeyns - Wijenbergh, H. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Van Professional naar Onderwijsprofessional: Een ontwerponderzoek naar de curriculumontwikkeling van de Educatieve Graduaatsopleiding voor zij-instromers

Author: Beunckens, I., 4 Dec 2018

Supervisor: Verjans, S. (Supervisor) & Evens, M. (External person) (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Het onderscheid tussen de zzp'er en de werknemer: De (lange) weg naar zekerheid op de arbeidsmarkt

Author: Poel, M., 2 Oct 2019

Supervisor: Rinkes, J. (Examinator) & Severeyns - Wijenbergh, H. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Exploratief Kwalitatief Onderzoek naar de Wijze waarop het Stellen van Vragen door Docenten een Duurzame Feedbackdialoog tussen Peers Ondersteunt.

Author: Brinks, A., 6 Jul 2019

Supervisor: Dirkx, K. (Supervisor), Geitz, G. (External person) (Supervisor) & Hummel, H. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Circulair afvalstoffenbegrip: De juridische invulling van het begrip afvalstof met het oog op een circulaire economie

Author: Donders, P., 19 Jan 2019

Supervisor: Kole, S. (Supervisor) & Ortlep, R. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De uitdagingen van digitale uitputting: EEN ONDERZOEK NAAR DE JURIDISCHE MOGELIJKHEDEN VOOR HET TWEEDEHANDS VERHANDELEN VAN E-BOOKS

Author: Hoogstrate, S., 22 Jan 2019

Supervisor: Boonk, M. (Supervisor) & Ernes, A. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File