Find Student theses

Hoogbegaafde leerling in het primair onderwijs tussen wal (schoolplicht) en schip (zorgplicht)

Author: Brandenburg, D., 2 Jul 2008

Supervisor: Zoontjens, P. P. (External person) (Supervisor) & van Haaren - Dresens, I. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Hoger beroep in strafzaken; een onderzoek naar het nut en de noodzaak van de behandeling van een strafzaak in twee feitelijke instanties

Author: Blaauwen-Jansen, C. D., 2 Nov 2012

Supervisor: van Ekelenburg, D. (Supervisor) & Dreissen, W. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Kindsoldaten: de rechten van het kind en de rol van de Verenigde Naties

Author: Booms, R., 21 Jun 2010

Supervisor: Draaisma, T. (Supervisor) & Janssen, P. (External person) (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Faillissementswet, de Wet werk en zekerheid en de Wet op de Ondernemingsraden, een goede match?

Author: Doorn Bol Raap, D. V., 2 Mar 2017

Supervisor: Reumers, M. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Stichting Brein: op het scherp van de snede

Author: Brouwer, H., 30 May 2016

Supervisor: de Bruijn, M. (Supervisor) & Stamhuis, E. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Artikel 52a lid 4 AWR: In hoeverre is de rechtsbescherming van de belastingplichtige nog gewaarborgd?

Author: Hagting, Y., 18 Sep 2017

Supervisor: Flutsch, P. (Supervisor) & Spoormans, H. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Effecten van Videomodeling op de Woordenschat en Rekenvaardigheden van Kleuters tijdens Doen-alsof Spel

Author: van Rijn, B., 12 Jan 2019

Supervisor: Stijnen, S. (Supervisor) & Meijs, C. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Impact van Thesisonderzoek op de Onderwijspraktijk Volgens Studenten Onderwijswetenschappen

Author: Meulendijks, G., 23 Jul 2018

Supervisor: Stijnen, S. (Supervisor) & de Neubourg - Boon, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Mastertheses Onderwijswetenschappen in de Onderwijspraktijk: De Invloed van Persoonlijke en Organisatorische Factoren op Valorisatie van Onderwijsonderzoek

Author: Zielhuis-van den Heuvel, M., 5 Aug 2018

Supervisor: Stijnen, S. (Supervisor) & de Neubourg - Boon, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Spel en Spelling: Effecten van een Gegamificeerd Digitaal Werkboek op Motivatie en Spellingvaardigheid van Basisschoolleerlingen.

Author: van Egmond-van Beelen, G., 16 Aug 2018

Supervisor: Westera, W. (Supervisor) & de Neubourg - Boon, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De acute effecten van staan op de creativiteit en de rol van zelfvertrouwen bij studenten in het middelbaar beroepsonderwijs

Author: Schouten, I., 17 Dec 2018

Supervisor: Gijselaers, J. (Supervisor) & Hummel, H. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Het Effect van Aantrekkelijk Vormgegeven Multimediaal Leermateriaal op de Motivatie van Lerenden

Author: Nanninga, A., 11 Jun 2019

Student thesis: Master's Thesis

File

De weerbare democratische rechtsstaat en het verbod van rechtspersonen: Een onderzoek naar de toepasselijkheid van artikel 2:20 BW

Author: Buddingh-Ubink, N., 28 May 2019

Supervisor: Zoethout, C. (Supervisor) & Doomen, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Het Effect van het Stellen van Vragen aan Jezelf tijdens het Lezen van Internetinformatie op het Leesbegrip bij Basisschoolleerlingen

Author: Heuten-Groothuis, H., 28 Jun 2018

Supervisor: Brouns, F. (Supervisor) & de Neubourg - Boon, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De reputatie van Leo Gestel: Een kunstkritische waarderingsgeschiedenis van zijn werk

Author: Langstraat, E., 22 Oct 2019

Supervisor: Schulenberg, A. (Supervisor) & Pouls, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Nederlandse pre-pack: toekomst of verleden tijd?: De gevolgen van Smallsteps ten aanzien van de Nederlandse pre-pack

Author: Beke, S., 26 Mar 2019

Supervisor: Reumers, M. (Supervisor) & Ernes, A. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Juryrechtspraak versus beroepsrechter: Een rechtsvergelijkend onderzoek van Nederland, België en de Verenigde Staten

Author: Boonaerts, J., 10 Jan 2019

Supervisor: Dreissen, W. (Supervisor) & Sluiter, G. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File