Find Student theses

Gerechtvaardigd onderscheid naar leeftijd voor jongeren tot 27 jaar in de WIJ en de WWB 2012 naar Europees recht

Author: Doornbosch, E., 26 Mar 2012

Supervisor: Driessen, M. (External person) (Supervisor) & Teunissen, J. (External person) (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Author: Custers, B., 21 Jan 2014

Supervisor: de Bruijn, M. (Supervisor) & Dreissen, W. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Rechtsbescherming in de Crisis- en herstelwet

Author: Berkel, L. V., 23 Jan 2012

Supervisor: Schurink, B. (Supervisor) & Teunissen, J. (External person) (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Substance over form bij de fiscale omgang met vermogensverschaffingen?: De definitie en consequenties van de onzakelijke lening vergeleken met andere vermogensverstrekkingen

Author: Bijker, D., 9 Feb 2017

Supervisor: Flutsch, P. (Supervisor) & Heithuis, E. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De aankoop van een paard door een consument: mag men een gekocht paard wel gedurende zes maanden in de mond kijken?

Author: Braakman, M., 10 May 2017

Supervisor: Rijken, G. (External person) (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Een onderzoek naar het tot stand komen van een overeenkomst volgens een openbare procedure

Author: Amesfoort, C. V., 11 Feb 2015

Supervisor: Sap, J. W. (Supervisor) & Slegers, R. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De bewijslastverdeling tussen artikel 420bis en artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht

Author: Eikelboom, W., 26 Nov 2015

Supervisor: de Bruijn, M. (Supervisor) & Dreissen, W. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File
File
File

"Onderwijsovereenkomst" voor leerplichtige leerlingen?

Author: Geene, W., 13 Apr 2011

Supervisor: Zoontjens, P. P. (External person) (Supervisor) & van Haaren - Dresens, I. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De kantonprocedure onder het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak nader belicht

Author: Blijleven, P., 14 Feb 2017

Supervisor: Reumers, M. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Uitleg van een overeenkomst met derdenbeding: Haviltex-norm, cao-norm of een andere methode?: Een onderzoek naar de gewijzigde rechtspositie

Author: Boon-Dijkhuis, A., 14 Jul 2015

Supervisor: Lamers, T. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Is de rechteloosheid van de werknemer tijdens de proeftijd aangetast?

Author: Breeveld, F., 3 Jul 2008

Supervisor: Vrijlandt, H. (External person) (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden op grond van goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Author: Berk, J. V., 15 Sep 2011

Supervisor: ter Horst, E. (Supervisor) & Severeyns - Wijenbergh, H. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Zorgplichten bij financiƫle dienstverlening: twee normenstelsels

Author: Ermers, J. H., 18 Mar 2010

Supervisor: Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

'Pacta sunt servanda' of 'Iustum pretium'. Objectief nadeel als grond voor aantasting van een wederkerige overeenkomst.

Author: Rietman, H., 1 Nov 2012

Supervisor: van Loo, I. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De invloed van de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer op de werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten

Author: Claase, M., 14 Aug 2007

Supervisor: Ebbinga, J. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Ambtshalve toetsing van de informatiebeschikking van artikel 52a lid 1 AWR

Author: Maandag, S., 12 Oct 2017

Supervisor: Flutsch, P. (Supervisor) & Kole, S. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Voor de goede orde; naar een consumentgerichte klachtenprocedure in de advocatuur

Author: Raaij, I. V., 23 Aug 2007

Supervisor: Ernes, A. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Effecten van Videomodeling op de Woordenschat en Rekenvaardigheden van Kleuters tijdens Doen-alsof Spel

Author: van Rijn, B., 12 Jan 2019

Supervisor: Stijnen, S. (Supervisor) & Meijs, C. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

De bijzondere aansprakelijkheid van de werkgever en de rol van de AVB-polis daarin

Author: Elahi, Z., 14 Jan 2014

Supervisor: Hendrikse, M. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Het Monitoren van Veiligheid en Welbevinden op School bij Leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis

Author: Verkerk, M., 29 Aug 2019

Supervisor: Stijnen, S. (Supervisor) & Kreijns, K. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File