Find Student theses

Het boetebeding zonder maximum is perfide van aard. De rechtszekerheid vraagt om een speciale aanpak.

Author: Elemans, J., 12 Dec 2019

Supervisor: Rinkes, J. (Supervisor) & van Wechem, E. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Leidinggeven aan samenwerken.: Een Kwalitatief Onderzoek naar de Relatie tussen de Leiderschapsstijl van de Teamleider en diens Uitvoering van het Teamgericht HRM-beleid

Author: Tammer, J., 23 Jul 2018

Supervisor: Runhaar, P. (External person) (Supervisor), Vermeulen, M. (Supervisor) & de Neubourg - Boon, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Struisvogelpolitiek in het fipronil-schandaal?: De rol van de pluimveehouders vanuit privaat- en strafrechtelijk perspectief

Author: Blatter, I., 19 Feb 2019

Supervisor: Kolthoff, E. (Supervisor), Brinkhoff, S. (Examinator) & Nelemans, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Beschikkingsbevoegdheid gedurende de executele : Nodig en gewenst

Author: Boiten, M., 5 Jun 2019

Supervisor: Ernes, A. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Effectiviteit van Verschillende Feedbackvormen op de Leerresultaten van een Serious Game in het Basisonderwijs

Author: Kouwenhoven, M., 29 Aug 2019

Supervisor: Nadolski, R. (Supervisor) & Ternier, S. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Van Professional naar Onderwijsprofessional: Een ontwerponderzoek naar de curriculumontwikkeling van de Educatieve Graduaatsopleiding voor zij-instromers

Author: Beunckens, I., 4 Dec 2018

Supervisor: Verjans, S. (Supervisor) & Evens, M. (External person) (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

De weerklank van Tolstois Kreutzersonate: Een 'verhaal'- drie 'bewerkingen

Author: van Marle, M., 3 Sep 2019

Supervisor: Oosterholt, J. (Supervisor) & Duyvendak, L. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Het individuele keuze-informatierecht van de patiënt: privaatrecht of publiekrecht?

Author: Beers, A., 17 Mar 2016

Supervisor: Rinkes, J. (Supervisor) & Ernes, A. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Het Conceptueel Ontwerp van een Serious Game voor Studenten Fysiotherapie om Patroonherkenning te Verbeteren Tijdens het Anamnese-Interview

Author: Leroux-Andriessen, M., 24 Jul 2019

Supervisor: Klemke, R. (Supervisor), Antonaci, A. (Supervisor) & Hummel, H. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

iPle click game: een pre-experimenteel onderzoek over het effect van een se-rious game op de muisvaardigheid van senioren

Author: Moortgat, C., 15 Aug 2018

Supervisor: van Lankveld, G. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Wet Middelenonderzoek Geweldplegers. Risicofactoren voor geweld

Author: Knopert-Mostert, I., 29 Jan 2019

Supervisor: Attinger, M. (Supervisor) & de Bruijn, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Modernisering wetboek van strafvordering waarheidsvindingsproof?.

Author: Lammers, J., 22 Jul 2019

Supervisor: Jordaans - Lindeman, A. (Supervisor) & de Bruijn, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Fictieve herstelkosten niet meer vergoed: Het BGH wijzigt schadebegroting ter voorkoming van overcompensatie

Author: Bloemhof, K., 19 Sep 2019

Supervisor: Chao-Duivis, M. (External person) (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

In hoeverre beïnvloeden de rechten van slachtoffers het strafproces en staan ze op gespannen voet met de rechten van de verdachte?

Author: Ladjevardi, G., 22 Aug 2019

Supervisor: Brinkhoff, S. (Supervisor) & Sluiter, G. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Zijn we verslaafd aan haviltex?

Author: Mateboer, K., 15 Jan 2019

Supervisor: van Loo, I. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Het recht op alle stukken uit het strafdossier

Author: Baali, F., 23 Sep 2013

Supervisor: Attinger, M. (Supervisor) & Dreissen, W. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Paracommercialisme: Wanneer is mededinging oneerlijk?

Author: Duijn, M. V., 13 May 2013

Supervisor: van den Bergh, A. (Supervisor) & Teunissen, J. (External person) (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File