Find Student theses

Battle for brains: een onderzoek naar het Nederlandse migratiebeleid t.a.v. hooggekwalificeerde werknemers van buiten de EER

Author: Chetri, R., 13 Oct 2009

Supervisor: Sewandono, I. (Supervisor) & Teunissen, J. (External person) (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Immateriële schadevergoeding: aansprakelijkheid jegens indirecte slachtoffers

Author: Enting, C., 10 Apr 2008

Supervisor: Ebbinga, J. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Rechtsbescherming tegen canonexplosie: Regulering van erfpachtvoorwaarden ter verbetering van de rechtspositie van erfpachters bij canonverhoging

Author: Broese van Groenou, J., 27 Apr 2012

Supervisor: Slangen, P. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De rechtspositie van het dier anno 2016

Author: Gerats, W. (., 3 Dec 2016

Supervisor: van Oosterzee, M. (Supervisor) & Sap, J. W. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Hoger beroep in strafzaken; een onderzoek naar het nut en de noodzaak van de behandeling van een strafzaak in twee feitelijke instanties

Author: Blaauwen-Jansen, C. D., 2 Nov 2012

Supervisor: van Ekelenburg, D. (Supervisor) & Dreissen, W. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Uitleg van een overeenkomst met derdenbeding: Haviltex-norm, cao-norm of een andere methode?: Een onderzoek naar de gewijzigde rechtspositie

Author: Boon-Dijkhuis, A., 14 Jul 2015

Supervisor: Lamers, T. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Aansprakelijkheid van de wegbeheerder: Een onderzoek naar begrenzing van aansprakelijkheid vanwege beperkte financiële middelen en beleidsvrijheid

Author: Damer-Blankert, M., 30 Oct 2013

Supervisor: Ebbinga, J. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Een Nieuwe Vragenlijst die Inzicht Geeft in de Ervaren Betekenisvolheid Binnen het Speciaal Basisonderwijs

Author: Stewart Ketel, M., 4 Feb 2019

Supervisor: Vrieling - Teunter, E. (Supervisor) & Ternier, S. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

How Does a Growth Mindset Affect Cognitive Load and Learning Performance?

Author: Koorn, P., 11 Nov 2019

Supervisor: Xu, K. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Ontslagrecht, een rechtsvergelijking: Toepasbaarheid van het flexibele ontslagrecht uit de Verenigde Staten van Amerika in Nederland

Author: van Smeden, W., 3 Dec 2019

Supervisor: Lamers, T. (Supervisor) & Reumers, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De Invloed van de iSelf aanpak op Leerkrachtvaardigheden ter Bevordering van Zelfsturend Leren van Basisschoolleerlingen

Author: Senders-Wijnen, C., 12 Jun 2018

Supervisor: Vrieling - Teunter, E. (Supervisor) & Sins, P. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Kleurgebruik in Animaties, Kleuters Leren Letters Herkennen

Author: van de Haar, J., 3 Jun 2019

Supervisor: Ackermans, K. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Wie draagt het state of the art risico ?: De aansprakelijkheid van een design & construct opdrachtnemer voor een fout in een al dan niet door de opdrachtgever voorgeschreven ontwerpnorm

Author: van der Bend, L., 26 Jun 2019

Supervisor: Chao-Dvivis, M. (External person) (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De weerbare democratische rechtsstaat en het verbod van rechtspersonen: Een onderzoek naar de toepasselijkheid van artikel 2:20 BW

Author: Buddingh-Ubink, N., 28 May 2019

Supervisor: Zoethout, C. (Supervisor) & Doomen, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Autonomie-ondersteuning volgens de Self-Determination Theory en de relatie met de culturele achtergrond van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Author: Plomp, M., 31 Aug 2018

Supervisor: Martens, R. (Supervisor) & de Neubourg - Boon, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File
File

Behoeften, Drijfveren en Motieven om Samen te Leren in Leernetwerken

Author: Koppejan, J., Nov 2018

Supervisor: Verjans, S. (Supervisor) & Hummel, H. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File