Find Student theses

Search in all content

Filters for Student theses

Search concepts
Selected filters

The impact of IT Ambidexterity on patient service performance

Author: Mamahit, Y. (., 27 Jan 2020

Supervisor: van de Wetering, R. (Examinator) & Prats López, M. (Co-assessor)

Student thesis: Master's Thesis

File

The Interaction Effect of Practice Schedules and Practice Types on Unbiased Reasoning

Author: Kolenbrander, S., 31 May 2018

Supervisor: Dirkx, K. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File
File

Towards effective Agile Data Science

Author: de Jong, K. (., 10 Jul 2019

Supervisor: Helms, R. (Examinator) & Baijens, J. (Co-assessor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Transformatie en Innovatie in het Nederlandse Hoger Beroepsonderwijs in Tijden van Verandering.

Author: Terpstra-Kamstra, I., 22 Jan 2019

Supervisor: Boshuizen, E. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Values als Invloedrijke Factoren voor Docenten bij de Toepassing van Assessment for Learning

Author: Van Alphen, T., 23 Aug 2019

Supervisor: Pat El, R. (Supervisor), Dirkx, K. (Supervisor) & van der Wurff, I. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Van Professional naar Onderwijsprofessional: Een ontwerponderzoek naar de curriculumontwikkeling van de Educatieve Graduaatsopleiding voor zij-instromers

Author: Beunckens, I., 4 Dec 2018

Supervisor: Verjans, S. (Supervisor) & Evens, M. (External person) (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File
File

Vergunningenproces uit de UAV-GC in de praktijk: Een kritische blik op de theorie en de praktijk van het vegunningenproces in geïntegreerde contracten van overheidsopdrachtgevers

Author: Gils, M. D. V., 22 Oct 2009

Supervisor: Chao-Duivis, M. (External person) (Supervisor) & Schlossels - Albers, K. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Verschillen in grondigheid van GDPR-implementatie tussen de publieke en private sector

Author: Horlings, R. (., 8 Apr 2020

Supervisor: Bollen, L. (Examinator) & Bosua, R. (Co-assessor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Vertegenwoordiging zonder (toereikende) volmacht: Van het toedoenbeginsel naar het risicobeginsel

Author: Blankenstein, M., 25 Mar 2020

Supervisor: Lamers, T. (Supervisor) & Reumers, M. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

Voorspellen van ERP-implementatiesucces aan de hand van collectief leervermogen

Author: Groen, J., 23 Jun 2019

Supervisor: Janssens, G. (Examinator) & Schimmel, R. (External person) (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Voorspellen van rechterlijke beslissingen in het Nederlands belastingrecht: door middel van Natural Language Processing en Machine Learning

Author: van Amelsvoort, C. (., 22 Aug 2019

Supervisor: Bromuri, S. (Examinator) & Spruit, M. (External person) (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Wanbetaling; zijn er voldoende adequate juridische mogelijkheden om geringe geldvorderingen te effectueren?

Author: Empel, C. V., 26 Nov 2007

Supervisor: Rinkes, J. (Examinator) & Ernes, A. (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File