Find Student theses

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid onder vangnetters

Author: Cox, F., 15 Dec 2015

Supervisor: Verkijk, R. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Analyse van de juridische grondslag en problematiek aangaande de bestrijding van piraterij door Somalische piraten anno 2013

Author: Folkers, R., 14 Jun 2014

Supervisor: Sap, J. W. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Overeenkomsten en verschillen in de bestuursrechtelijke handhaving bij het bouw- en woningtoezicht van het huidige stelsel in Nederland en Nordrhein-Westfalen

Author: Eijken, G., 10 Feb 2011

Supervisor: ter Horst, E. (Supervisor) & Teunissen, J. (External person) (Supervisor)

Student thesis: Master's Thesis

File

Draagt introductie van het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste bij aan finale geschilbeslechting in het omgevingsrecht?

Author: Blankvoort, M., 24 Aug 2017

Supervisor: Kaya, B. (Supervisor) & Kole, S. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Planschade na de invoering van de Wro: de introductie van het normaal maatschappelijk risico

Author: Elbers, A., 21 Jun 2011

Supervisor: van der Schoot, T. (External person) (Supervisor) & Teunissen, J. (External person) (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De beoordeling in hoger beroep van de inhoudelijke re-integratie-inspanningen van de werkgever

Author: Eelman, M., 25 Sep 2014

Supervisor: ter Horst, E. (Supervisor) & Severeyns - Wijenbergh, H. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Proportionele aansprakelijkheid, kansschade en een onzekerheidscorrectie

Author: Bechan, R., 14 Sep 2017

Supervisor: Rinkes, J. (Supervisor) & Ernes, A. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File
File

Rechtsbescherming in de Crisis- en herstelwet

Author: Berkel, L. V., 23 Jan 2012

Supervisor: Schurink, B. (Supervisor) & Teunissen, J. (External person) (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De bestuurlijke boete en (of) de OM-afdoening: Op naar een slagvaardiger bestuur?

Author: Bos, H. C., 4 Dec 2007

Supervisor: Wissing, T. (External person) (Supervisor) & Teunissen, J. (External person) (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

De aankoop van een paard door een consument: mag men een gekocht paard wel gedurende zes maanden in de mond kijken?

Author: Braakman, M., 10 May 2017

Supervisor: Rijken, G. (External person) (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Groen laten inpakken: ook een bevoegdheid van de gemeente?

Author: Daas, H. D., 16 May 2011

Supervisor: Schurink, B. (Supervisor) & Teunissen, J. (External person) (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

"Onderwijsovereenkomst" voor leerplichtige leerlingen?

Author: Geene, W., 13 Apr 2011

Supervisor: Zoontjens, P. P. (External person) (Supervisor) & van Haaren - Dresens, I. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Kleine onderneming. Kleine bescherming?

Author: Breukers, M., 17 Jan 2013

Supervisor: Ernes, A. (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File
File

Mogelijkheden voor een effectieve handhaving van het milieurecht bij overtredende overheden

Author: Biggelaar, H. V. D., 6 Jul 2010

Supervisor: Bertram, L. (Supervisor) & Stamhuis, E. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Ambtshalve toetsing van de informatiebeschikking van artikel 52a lid 1 AWR

Author: Maandag, S., 12 Oct 2017

Supervisor: Flutsch, P. (Supervisor) & Kole, S. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Haat en discriminatie op internet: Een onderzoek naar de rechtsmacht ten aanzien van cyberhate

Author: Aken, N. V., 11 Mar 2008

Supervisor: de Bruijn, M. (Supervisor) & Stamhuis, E. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Is de rechteloosheid van de werknemer tijdens de proeftijd aangetast?

Author: Breeveld, F., 3 Jul 2008

Supervisor: Vrijlandt, H. (External person) (Supervisor) & Rinkes, J. (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File

Handhaving in de Algemene douanewet door Bestuurlijke Boete of Fiscale Strafbeschikking: Een onderzoek naar de rechtsbescherming bij deze twee verschillende wijzen van sanctioneren

Author: Bouwhuijsen, N., 7 May 2012

Supervisor: Schlossels - Albers, K. (Supervisor) & Teunissen, J. (External person) (Examinator)

Student thesis: Master's Thesis

File