Aandacht Gevraagd!
: Het Effect van het Gebruik van Multimedia in Toetsen op Leerlingen met Aandacht- en Concentratieproblemen.

Translated title of the thesis: Attention Requested! : The Effect of Using Multimedia in Tests on Students with Attention- and Concentration Disorders.
  • Nelie Huls

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Multimedia wordt tegenwoordig veel gebruikt in leer- en toetsmaterialen. Volgens de Cognitive Theory of Multimedia Learning biedt dit leerlingen bij het leerproces veel voordelen mits het op een effectieve manier ingezet wordt, echter zijn voor toetsen deze richtlijnen nog niet vastgesteld. Multimedia kan daarentegen door een toename aan prikkelgevoelige informatie-elementen voor leerlingen met aandacht- en concentratieproblemen (ACP), door hun zwakke inhibitievermogen voor afleiding zorgen en hun beperkte werkgeheugencapaciteit extra belasten. In dit onderzoek staat de vraag centraal: Wat is het effect van het gebruik van multimedia op de score van de Diacijfer toets bij leerlingen met ACP? Deze vraag is onderzocht middels een kwantitatief, cross-sectioneel onderzoek, onder een groep van 22 leerlingen met verschillende niveaus van ACP. In dit onderzoek, zijn inhibitievermogen en werkgeheugencapaciteit zowel als leerlingkenmerken als proceskenmerken onderzocht. De proceskenmerken zijn geoperationaliseerd als visuele verwerking en doormiddel van eye-tracking in beeld gebracht. Het onderzoek laat zien dat leerlingen met, beetje of geen ACP niet verschillend omgaan met de afbeelding in een toetsitem en dat het gebruik van afbeeldingen geen effect heeft op de uitkomst van de toets. Wel viel op dat, in tegenstelling tot veel voorgaande onderzoeken, de leerlingen met ‘wel ACP’ beter scoorden op de toets. Echter, door een kleine steekproef en problemen in de uitvoering moeten deze resultaten met enige voorzichtigheid worden geduid.
Date of Award8 Jul 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorHalszka Jarodzka (Supervisor)

Keywords

  • multimedia
  • toetsen
  • aandacht- en concentratieproblemen
  • inhibitievermogen
  • werkgeheugencapaciteit
  • visuele informatieverwerking

Cite this

'