AANDACHT VOOR SCHRIJFONDERWIJS. Hoe moet de Opleiding voor Leerkrachten Basisonderwijs in Schrijfonderwijs eruitzien?
: Een Group Concept Mapping Studie.

Translated title of the thesis: TEACHING WRITING IN THE SPOTLIGHT Writing Education in Teacher Training Curricula.: A Group Concept Mapping Study.
  • Eline Seinhorst

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Basisschoolleerkrachten geven aan tijdens de opleiding tot leerkracht basisonderwijs (Pabo) onvoldoende te zijn voorbereid op het verzorgen van goed schrijfonderwijs. Onderzoek onderschrijft dat de didactiek voor het schrijven van teksten maar summier wordt aangeboden tijdens de opleiding. Het doel van dit onderzoek is daarom om na te gaan wat tijdens de opleiding tot leerkracht basisonderwijs aangeboden dient te worden op het gebied van schrijfdidactiek, om studenten op te leiden tot leerkrachten die vaardig zijn in het verzorgen van schrijfonderwijs. De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: ‘Wat dient tijdens de opleiding tot leerkracht basisonderwijs (Pabo) aangeboden te worden om studenten zich te laten ontwikkelen tot leerkrachten die vaardig zijn in het verzorgen van goed schrijfonderwijs aan basisschoolleerlingen?’
Het onderzoek is opgedeeld in twee deelstudies. In de eerste deelstudie is een literatuurstudie gedaan over wat goed schrijfonderwijs in het basisonderwijs is en moet zijn. In de tweede deelstudie is onderzocht wat volgens stakeholders tijdens de opleiding aangeboden dient te worden met betrekking tot schrijfonderwijs. Aan deze studie hebben in totaal 51 stakeholders deelgenomen, waarvan vierdejaars Pabostudenten, leerkrachten basisonderwijs, lerarenopleiders en experts op het gebied van schrijfonderwijs. De methodiek van Group Concept Mapping werd gevolgd. Het betreft een gestructureerde methode waarin door middel van formuleren, sorteren en waarderen van statements de ideeën van stakeholders in kaart worden gebracht. Stakeholders hebben statements geformuleerd waarin zij aangaven wat tijdens de opleiding aangeboden dient te worden op het gebied van schrijfonderwijs. Na opschoning resulteerde dit in 78 statements. Deze statements zijn vervolgens door stakeholders geclusterd en gewaardeerd op belangrijkheid en haalbaarheid. Met multidimensionale schaaltechnieken en hiërarchische clusteranalyses zijn de data geanalyseerd en er zijn visualisaties geproduceerd die in twee workshops zijn geïnterpreteerd, gevalideerd en zijn afgezet tegen het huidige en wenselijke onderwijs op de Pabo.
Uit dit onderzoek blijkt dat de statements vergelijkbaar zijn met de belangrijke thema’s geschetst door de literatuur. De GCM-studie toont dat stakeholders de statements verdelen in zes thema’s: schrijfstrategieën, instructie en schrijfproces, feedback, beoordelen en evaluatie, kennis van de leerkracht, ontwerpvaardigheid en motiveren. Alle thema’s worden door alle stakeholders belangrijk en haalbaar gevonden om in de opleiding aan te bieden. Er zijn kleine verschillen zichtbaar in de clustering door studenten en de groep leerkrachten, lerarenopleiders en expert en de mate van belangrijkheid en haalbaarheid van de clusters. Tevens lijken studenten op een meer algemene wijze naar de data te kijken in vergelijking met de meer specifieke en thematische benadering van leerkrachten, lerarenopleiders en experts. Hoewel alle stakeholders het belang inzien van het aandacht besteden aan schrijfonderwijs op de pabo, vormt de implementatie in het curriculum een uitdaging.
Date of Award12 Dec 2018
Original languageDutch
SupervisorOlga Firssova (Supervisor) & Slavi Stoyanov (Supervisor)

Keywords

  • schrijfonderwijs
  • leraren in opleiding
  • curriculum lerarenopleiding
  • group concept mapping.

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'