Aandachtspunten voor e-participatie bij de overheid.

Translated title of the thesis: Points of attention for e-participation in government.
  • N Kolb

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Participatie is voor de overheid een beleidsdoelstelling. Door aan participatie te doen maakt een overheid het mogelijk voor burgers om deel te nemen aan publieke besluitvorming. Daarmee kan de kwaliteit en draagvlak voor het beleid verhoogd worden. De laatste jaren is er een vorm van participatie ontstaan, namelijk e-participatie. Via digitale tools kan de burger meedoen aan het participatieproces. De Covid-19 pandemie is een aanleiding geweest bij heel wat organisaties om deze digitale tools versneld in te voeren. De wereldwijde pandemie was in dat opzicht een katalysator om via digitale tools op participatie in te zetten.
Dit onderzoek bekijkt hoe een overheidsinstelling moet omgaat met e-participatie en wat de aandachtspunten zijn waarmee rekening moet gehouden worden. Aan de hand van een beschrijvend onderzoek worden aandachtspunten gedistilleerd. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is de literatuur bekeken, zijn er verschillende diepte-interviews afgenomen en werd er documentatie
bekeken bij een case-organisatie.
De resultaten laten zien dat e-participatie best in harmonie met klassieke participatie wordt uitgevoerd. Om de doelgroep te maximaliseren en inclusiviteit na te streven kan best samengewerkt worden met lokale tussenorganisaties. Ook de gebruiksvriendelijkheid of functionaliteit van een e-participatietoepassing is bepalend.
Date of Award15 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorLianne Cuijpers (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

Keywords

  • Participatie
  • e-participatie
  • overheid
  • digital
  • covid

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'