Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
: Een onderzoek naar begrenzing van aansprakelijkheid vanwege beperkte financiële middelen en beleidsvrijheid

 • Marije Damer-Blankert

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Claims met betrekking tot schade als gevolg van de onderhoudstoestand van openbare wegen vallen onder het civiele buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. De wegbeheerder kan aansprakelijk worden gesteld op grond van onrechtmatige daad of kwalitatieve aansprakelijkheid. De kwalitatieve aansprakelijkheid van de wegbeheerder moet niet te absoluut worden opgevat. Aansprakelijkheid van de wegbeheerder kan worden begrensd door de financiële middelen waarover hij beschikt en de vrijheid die hij heeft tot het maken van beleidskeuzes. In deze scriptie wordt aan de hand van jurisprudentie en literatuur onderzocht wanneer de grens van aansprakelijkheid, gelet op beperkte financiële middelen, van de wegbeheerder is bereikt. Aanleiding voor dit onderzoek is gelegen in de uitspraak van de Hoge Raad in het richtinggevende arrest Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht/gemeente de Ronde Venen (hierna: Wilnis-arrest).
  Date of Award30 Oct 2013
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '