Aansprakelijkheid van organisatoren voor evenementen

 • A.H. Lindeman

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Aansprakelijkheid voor evenementen staat volop in de belangstelling. Als er bij een evenement slachtoffers vallen, rijst al snel de vraag wie er aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade. Doorgaans zal de organisator een van de aangesproken partijen zijn. Deze draagt immers de primaire verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een evenement. In deze scriptie wordt onderzocht in hoeverre organisatoren aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade als gevolg van de door hen georganiseerde evenementen. De HR heeft in het Skeeler-arrest bepaald dat een organisator een bijzondere zorgplicht heeft. Ter beantwoording van de probleemstelling wordt onderzocht hoever deze zorgplicht reikt, alsmede wanneer er sprake is van ‘eigen schuld’ van deelnemers en toeschouwers. Tevens wordt ingegaan op de toelaatbaarheid van exoneratiebedingen en op de vraag of een organisator een verzekeringsplicht heeft.
  Date of Award25 Mar 2009
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '