Aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen

  • J.A.P.M. Ansems

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Een patiƫnt, die bij een medische behandeling schade oploopt als gevolg van het gebruik van een medisch hulpmiddel, staat een aantal wettelijke bepalingen ten dienste om zijn schade vergoed te krijgen. Hij kan zich beroepen op niet-nakoming van de behandelingsovereenkomst (art. 6:74 BW). Artikel 6:77 BW bepaalt voorts dat de opdrachtnemer ook aansprakelijk is voor het gebruik van ongeschikte hulpzaken. Dit artikel biedt de opdrachtnemer echter een aantal ontsnappingsmogelijkheden. De thesis bespreekt, aan de hand van relevante rechtspraak, wanneer deze mogelijkheden kunnen worden ingeroepen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan buitencontractuele aansprakelijkheid, waaronder productaansprakelijkheid. Opvallend is dat de rechtspraak, juist in medische casus, schade niet aan de hulpverlener toerekent als hij de gebrekkigheid van het hulpmiddel niet had kunnen onderkennen. Hiermee verwordt de risicoaansprakelijkheid van artikel 6:77 BW tot een schuldaansprakelijkheid. In de thesis wordt een alternatief scenario uitgewerkt, waarbij de hulpverlener altijd als aanspreekpunt voor de gedupeerde fungeert en eerstgenoemde eventueel compensatie kan vinden bij de producent van het hulpmiddel.
Date of Award16 Nov 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorJacobus Rinkes (Supervisor) & Anka Ernes (Examinator)

Cite this

Aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen
Ansems, J. A. P. M. (Author). 16 Nov 2016

Student thesis: Master's Thesis